• Sākums >
  • Augu un biotopu monitorings Natura 2000 teritorijās Latvijā

Augu un biotopu monitorings Natura 2000 teritorijās Latvijā

Reģ Nr. 1-08/30/2008

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir veikt augu un biotopu monitoringu Natura 2000 teritorijās saskaņā ar Vides monitoringa programmas Bioloģiskās daudzveidības daļu un Latvijas Natura 2000 vietu monitoringa metodiku, kas nodrošinātu valstij nepieciešamos datus Natura 2000 datubāzes papildināšanai, kā arī valsts ziņojuma EK sagatavošanai par Biotopu Direktīvas ieviešanu 2007-2013. g. periodā.

Projekta uzdevumi

1. Veikt lauku darbu plānošanu un apzināt ekspertus lauku darbu veikšanai. 2. Sagatavot individuālo ekspertu darba uzdevumus, nepieciešamo dokumentāciju, kartogrāfisko materiālu un inventāru monitoringa izpildei. 3. Organizēt projekta izpildītāju plānošanas un kalibrācijas sanāksmi 4. Veikt augu un biotopu monitoringu Natura 2000 teritorijās saskaņā ar LVĢMA doto Natura 2000 vietu monitoringa metodiku un ikgadējo apsekojamo teritoriju skaitu 5. Digitizēt biotopu kartēšanas rezultātus ĢIS programmatūrā 6. Sagatavot un nodot iegūtos monitoringa datus LVĢMA un sagatavot atskaiti.

Projekta rezultāti

Tiks iegūta informācija par ES Biotopu direktīvas I pielikuma biotopiem un II pielikuma augu sugām saskaņā ar LVĢMA doto Natura 2000 vietu monitoringa metodiku: tajās teritorijās, kurās ir kvalitatīvs biotopu kartējums (3. tabula Metodikā) lauka darbi tiks veikti jau izlozētajos monitoringa parauglaukumos vai transektos, kamēr tām teritorijām, kurām šāda kartējuma nav vai tas ir nepilnīgs (kādēļ monitoringa parauglaukumi/transekti nav izvēlēti), tiks veikta biotopu kartēšana kā to paredz Metodika. Piecu gadu laikā tiks apsekotas un veikts augu un biotopu monitorings visās tajās Latvijas Natura 2000, kas paredzētas Vietu apsekošanas tabulā (Metodikas A pielikums). Monitoringa rezultāti – aizpildītas sugu un biotopu monitoringa anketas un biotopu kartēšanas rezultāti tiks nodoti Latvijas Vides, Ģeoloģijas un Meteoroloģijas aģentūrai.

Vadlīnija Vides monitorings
Realizācijas laiks 30.12.2012
Īstenotājs
, ,
Projekta kopējās izmaksas 64 256.89 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 64 256.89 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 323 243.75 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.