• Sākums >
  • Vides stāvokļa uzlabošana un potenciālā vides stāvokļa apdraudējuma riska novēršana, pārbūvējot notekūdeņu attīstīšanas sistēmu Gaiķu pagasta Satiķu ciemā

Vides stāvokļa uzlabošana un potenciālā vides stāvokļa apdraudējuma riska novēršana, pārbūvējot notekūdeņu attīstīšanas sistēmu Gaiķu pagasta Satiķu ciemā

Reģ Nr. 1-08/309/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Pārbūvējot notekūdeņu attīrīšanas sistēmu Gaiķu pagasta Satiķu ciemā, novēršot neattīrītu kanalizācijas notekūdeņu ieplūšanu Imulas upē. Ilgtermiņa: Uzlabot vides stāvokli un novērst vides apdraudējuma riskus.

Projekta uzdevumi

1. Sagatavot tehnisko dokumentāciju (būvprojekts) Gaiķu pagasta Satiķu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūvei. 2. Veikt iepirkuma procedūru būvdarbiem atbilstoši Publisko iepirkumu likumam. 3. Veikt būvdarbus atbilstoši būvprojektam „Gaiķu pagasta Satiķu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūve”, nodrošināt autoruzraudzību un būvuzraudzību. 4. Iesaistīt vietējos iedzīvotājus vides stāvokļa uzlabošanā, noorganizējot Satiķu NAI teritorijas labiekārtošanas talku sadarbībā ar Gaiķu pagasta pārvaldi, SIA „Brocēnu siltums” un biedrību „Imulas senleja”. 5. Nodrošināt projekta publicitāti.

Projekta rezultāti

1. Izbūvēta jauna notekūdeņu attīrīšanas iekārta Gaiķu pagasta Satiķu ciemā. 2. Sakārtota un labiekārtota notekūdeņu attīrīšanas iekārtas teritorija Gaiķu pagasta Satiķu ciemā. 3. Veikti projekta publicitātes pasākumi.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.10.2019
Īstenotājs Brocēnu novada pašvaldība
Brocēni, Lielcieceres iela 3, LV-3851
Projekta kopējās izmaksas 80 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 56 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 56 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.