• Sākums >
  • Tebras upes “Dzirnavu dīķa” vides stāvokļa uzlabošana un aizaugšanas risku novēršana posmā no Liepājas ielas līdz gājēju tiltam Aizputē

Tebras upes “Dzirnavu dīķa” vides stāvokļa uzlabošana un aizaugšanas risku novēršana posmā no Liepājas ielas līdz gājēju tiltam Aizputē

Reģ Nr. 1-08/308/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: 1) Īstenot projektu; 2) Attīrīt Tebras upes “Dzirnavu dīķa” gultni 3 ha platībā un sakopt Tebras upes labo un kreiso krastu 1005 m, lai novērstu aizaugšanas risku, uzlabotu upes ekoloģisko kvalitāti un bioloģisko daudzveidību. Ilgtermiņa: Pilnveidot, kopt un attīstīt Tebras upes teritoriju, lai stabilizētu ekosistēmu un pavairotu zivju resursus.

Projekta uzdevumi

1. Organizēt upes krastu sakopšanas aktivitātes ar Aizputes novada iedzīvotāju un pašvaldības institūciju līdzdalību, 2. Saņemt nepieciešamos tehniskos noteikumus no institūcijām; 3. Izstrādāt būvprojektu Tebras upes “Dzirnavu dīķa” pārtīrīšanai; 4. Veikt iepirkumu upes pārtīrīšanai pēc izstrādātā būvprojekta; 5. Atbrīvot ūdens tilpni no gultnes piesērējuma ar zemessmēlēju; 6. Izveidot pieejamu vidi Aizputes novada iedzīvotājiem un viesiem; 7. Īstenot komunikāciju masu medijos un e-vidē par projekta tēmas problemātiku un īstenotajiem pasākumiem.

Projekta rezultāti

1. Attīrīta “Dzirnavu dīķa” gultne 3 ha platība un sakārtota krasta līnija 1005 m garumā; 2. Uzlabota vides pieejamība “Dzirnavu dīķim”; 3. Radīti priekšnoteikumi zivju resursu atjaunošanai; 4. Uzlabots Tebras upes vides stāvoklis un novērsts aizaugšanas risks; 5. Veicināta bioloģisko sugu daudzveidība; 6. Projekta rezultātā Tebras upes “Dzirnavu dīķis” pārtīrīts, atrisinot ilgtspējīgi aktuālu vietējo vides problēmu, ilgtermiņā sniedzot labumu vides aizsardzībai. Ūdenskrātuve kalpo kā suspendēto vielu nosēdbaseins, pasargājot pārējo ūdens noteku no nelabvēlīgas ietekmes. 7. Sabiedrības ieguvums – attīrīta ūdenskrātuvi un svaigs gaiss. Projekta rezultāti ietekmēs vismaz 4237 Aizputes pilsētas iedzīvotājus. 8. Iedvesmojošs pirmsākums tālākai Tebras upes attīrīšanai. Videi draudzīga rīcība un vides apziņas veidošana sabiedrībā. 9. Dzirnavu dīķis būs sakārtots, un pašvaldība varēs turpināt dīķa ekspluatāciju. 10. Upes tīrīšana ir ļoti nepieciešama aktivitāte, kas dod ilglaicīgu pozitīvu efektu upes ekosistēmas stabilizēšanai, zivju resursu pavairošanai un pilsētas vērtības palielināšanai.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 20.10.2019
Īstenotājs Aizputes novada dome
Aizpute, Atmodas 22, LV-3456
Projekta kopējās izmaksas 85 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 59 500.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.