• Sākums >
  • ""Zaļā kaste" - atkritumu šķirošanas veicināšana Ikšķiles novada mājsaimniecībās"

""Zaļā kaste" - atkritumu šķirošanas veicināšana Ikšķiles novada mājsaimniecībās"

Reģ Nr. 1-08/307/2014

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir veicināt atkritumu šķirošanu Ikšķiles novada mājsaimniecībās un veidot izpratni par atkritumu šķirošanas nepieciešamību un prasībām.

Projekta uzdevumi

1. Veikt pilotprojekta teritorijas esošās situācijas novērtējumu atkritumu apsaimniekošanā (mājsaimniecibu skaits, iedzivotāju skaits, nešķirotu atkritumu apjoms, dalīti savākto atkritumu apjoms un kvalitāte) un maksa par atkritumu apsaimniekošanu; 2. Noskaidrot iedzīvotāju attieksmi, gatavību līdzdarboties, identificēt problēmas / ierosinājumus atkritumu apsaimniekošanā (izstrādāt iedzīvotāju aptaujas anketu un ievietot to biedrības „Zaļā skola” un Ikšķiles novada pašvaldība mājas lapās); 3. Izstrādāt šķirojamās kastes dizainu un sagatavot informāciju / pamācību atkritumu šķirošanai; 4. Sagatavot un realizēt publisko vides izglītojošo pasākumu pilotprojekta mājsaimniecībām; 5. Veicināt visu novada iedzīvotāju iesaisti atkritumu šķirošanā un informēt par dalīto atkritumu nodošanas iespējām; 6. Informēt medijos plašāku sabiedrību par pilotprojekta uzsākšanu un rezultātiem; 7. Sekot atšķirotā materiāla kvalitātei, iedzīvotāju līdzdalībai, veikt procesa monitoringu un apkopot rezultātus; 8. Realizēt intervijas ar iedzīvotājiem, kuri ir uzsākuši šķirošanu, pateicoties šim pilotprojektam, popularizēt veiksmīgo pieredzi un analizēt problēmas vai nepilnības; 9. Sagatavot pieredzes apkopojumu un izstrādāt secinājumus turpmākai atkritumu saimniecības attīstībai.

Projekta rezultāti

500 mājsaimniecības Ikšķilē būs saņēmušas šķirošanas kasti ar informatīvo norādi par to, kā veicama atkritumu šķirošana, tādējādi apmēram 500 ģimenes Ikšķiles novadā būs uzrunātas tiešā komunikācijā. Šķirojamās kastes tiks izdalītas arī vairākās daudzdzīvokļu mājās, kur šķiroto atkritumu konteineri ir uzstādīti ierobežotās teritorijās. No atkritumu apsaimniekotāja SIA „Ķiļupe” tiks apkopoti dati par nodoto atkritumu apjomu katrā adresē un materiāla kvalitāti pirms kampaņas. (īstermiņa rezultāti) Atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas mērķiem, kuri ir noteikti piecu pašvaldību apvienības koncesijā „Atkritumu apsaimniekošanas nodrošināšana Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes, Ķeguma un Baldones novadu pašvaldību administratīvajās teritorijās” (atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma iepirkuma procedūra vēl nav noslēgusies) - desmit gadu laikā kopš iepirkuma procedūras noslēgšanas, mājsaimniecībās un tiem pielīdzināmu atkritumu radītājiem ir jāatšķiro 25 % tādi atkritumi, kā papīrs, stikls, plastmasa no kopējā radītā atkritumu apjoma. Šī atkritumu šķirošanas norma ir saistoša arī Ikšķiles novada pašvaldībai un tās iedzīvotājiem. Paredzams, ka veiksmīga pilotprojekta norises rezultātā līdzīgas aktivitātes varētu tikt organizētas arī Ogres, Ķeguma, Lielvārdes un Baldones novada pašvaldībās, kā arī citās Latvijas pašvaldībās.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 30.12.2014
Īstenotājs Zaļā skola
Ikšķile, Papeļu iela 4a, LV-5052
Projekta kopējās izmaksas 11 693.05 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 5 087.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.