• Sākums >
  • Ošānu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūve potenciālo vides risku novēršanai

Ošānu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūve potenciālo vides risku novēršanai

Reģ Nr. 1-08/306/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Veikt Ošānu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūvi potenciālo vides risku novēršanai: Izstrādāt būvprojektu; Veikt kanalizācijas tīklu būvniecību NAI teritorijā, kanalizācijas vada izbūve 115 m Ø200 mm; Atjaunot NAI darbību bioloģiskajā režīmā 2x 18m3/dnn; Ārējo elektroapgādes tīklu pārbūve; Bioloģisko dīķu tīrīšana; Remonta un labiekārtošanas darbi; Nodrošināt publicitātes pasākumus. Ilgtermiņa: Nodrošināt regulāru notekūdeņu attīrīšanu, savākšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām bioloģiskajā režīmā Salas novada Ošānu ciemā. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku t.sk. – pieejamo tehnisko līdzekļu izmantošanu un organizatorisko pasākumu veikšanu visos piesārņojošas darbības posmos un procesos.

Projekta uzdevumi

1. Veikt cenu aptauju: inženiertopogrāfiskās, inženierģeoloģiskās izpētes, būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanai; 1.1.Būvprojekta „Ošānu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūve potenciālo vides risku novēršanai” autoruzraudzība; 2. Nodrošināt inženiertopogrāfiskos, inženierģeoloģiskos izpētes un būvprojekta izstrādes pakalpojumus; 3. Veikt iepirkuma procedūru būvniecības pakalpojumam: Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūvei Ošānu ciemā, Sala pagastā, Salas novadā 4. Būvniecības pakalpojums „Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūve Ošānu ciemā, Sala pagastā, Salas novadā”: 4.1. Notekūdens attīrīšanas iekārtu būvniecība; 4.2.Kanalizācijas tīklu būvniecība NAI teritorijā, kanalizācijas vada izbūve 115 m Ø200 mm; 4.3. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 2x 18 m3/dnn izbūve; 4.4.Ārējo elektroapgādes tīklu būvniecība; 4.5. Bioloģisko dīķu tīrīšana; 4.6.Remonta un labiekārtošanas darbi. 5. Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana objektā. 6. Projekta publicitātes nodrošināšana.

Projekta rezultāti

1. Noslēgts 1 līgums par inženiertopogrāfisko, inženierģeoloģisko izpēti un par būvprojekta „Ošānu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūve potenciālo vides risku novēršanai” izstrādi. Izstrādāts1 būvprojekts; 2. Noslēgts 1līgums būvprojekta autoruzraudzībai visā būvniecības laikā; 3. Noslēgts1 būvdarbu līgums par būvniecības pakalpojumu „Ošānu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūvei potenciālo vides risku novēršanai”; 4. Noslēgts 1līgums būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšanai objektā; 5. Veikta „Ošānu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūve potenciālo vides risku novēršanai”: 5.1.Atjaunota NAI darbība bioloģiskajā režīmā, 2x18 m3/dnn: 5.2.Veikta kanalizācijas vada izbūve 115 m, Ø200 mm; 6. Publicitātes pasākumi: 6.1. Sagatavotas 2 prese relīzes ; 6.2.Viens sižets TV; 6.3.Uzstādīta 1 informatīvā plāksne; 6.4. 2 publikācijas.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.10.2018
Īstenotājs Salas novada pašvaldība
Sala, Salas pag., Salas nov., Susējas iela 9, LV-5230
Projekta kopējās izmaksas 146 001.07 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 102 200.75 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.