• Sākums >
  • Decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanas vietas ierīkošana Mārupes novadā

Decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanas vietas ierīkošana Mārupes novadā

Reģ Nr. 1-08/304/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Veikt ieguldījumus vides infrastruktūras attīstībā Mārupes novadā, izveidojot decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanas vietu, lai nodrošinātu nepārtrauktu un drošu decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu, kā arī nodrošinātu normatīvo aktu par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu prasību izpildi. Ilgtermiņa: Novērst vides piesārņojumu un draudus cilvēka veselībai Mārupes novadā, nodrošinot no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām savākto sadzīves kanalizācijas ūdeņu drošu nodošanu un uzskaiti speciāli šim mērķim izveidotā un aprīkotā vietā Mārupes novadā.

Projekta uzdevumi

1. Izstrādāt projekta tehnisko dokumentāciju decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanas vietas izbūvei Mārupes novadā. 2. Izbūvēt decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanas vietu, veicot tās pieslēgšanu Skultes notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. 3. Izstrādāt pašvaldības saistošos noteikumus par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistra izveidošanu. 4. Sagatavot vadlīnijas iedzīvotājiem par optimālu notekūdeņu savākšanas risinājumu izvēli un decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu savākšanu, nodrošinot iedzīvotāju informēšanu par saistošo noteikumu prasībām.

Projekta rezultāti

1. Izstrādāta projekta tehniskā dokumentācija decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanas vietas izbūvei Mārupes novadā. 2. Izbūvēta decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanas vieta. Veikta decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanas vietas pieslēgšana Skultes notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. 3. Izstrādāti pašvaldības saistošie noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistra izveidošanu. 4. Izstrādāti publicitātes materiāli novada iedzīvotājiem (skrejlapas katrā mājsaimniecībā, informācija mājas lapā, sociālajos tīklos un novada laikrakstā), izskaidrojot saistošo noteikumu prasības par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu un izveidoto notekūdeņu pieņemšanas vietu. 5. Nodrošināta decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamība Mārupes novada iedzīvotājiem.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.10.2019
Īstenotājs Mārupes novada dome
Mārupe, Daugavas iela 29, LV-2167
Projekta kopējās izmaksas 77 500.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 46 500.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 46 500.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.