• Sākums >
  • Esmu "zaļš" un lepns par savu novadu!

Esmu "zaļš" un lepns par savu novadu!

Reģ Nr. 1-08/303/2014

Projekta mērķis

Noorganizējot dienas nometni, veicināt Mālpils novada bērnu un jauniešu ar invaliditāti izpratni par vidi, dabu, tādejādi paplašinot viņu redzeloku, iepazīstot dzimtās vietas dižkokus, dižakmeņus, vietējo dabu, ekoloģiju un cilvēka vietu tajā, izveidojot ciešāku saikni ar dabu.

Projekta uzdevumi

Mālpils novada bērni invalīdi mācās speciālajās izglītības iestādēs. Dzimtajā novadā daļa no viņiem uzturas tikai brīvdienās, svētku dienās. Bērnu vecāki aizņemti ar bērnu invalīdu veselības stāvokli, aprūpi, finansiālo resursu piesaistīšanas rūpēm, un tā kā bērni pārsvarā ir ar funkcionāliem traucējumiem, kas apgrūtina pārvietošanos ārpus mājas vides, praktiski iziešana no mājām saistīta ar dažādu institūciju apmeklējumiem, kā arī vecāku lielās noslogotības un aizņemtības dēļ, viņiem nav daudz laika veltīt tam, lai bērni iepazīstu, dziļāk izpētītu dzimto novadu, tā dižkokus, dižakmeņus, dabas objektus un vienkārši koku sugas un sastopamākos savvaļas augus. Izzinot un iepazīstot novada ievērojamākās vietas, dabas objektus, vienkārši augus un kokus, tiks sniegtas praktiskas zināšanas, kas būs kā ilgtermiņa ieguldījums, rosinot bērnos lepnumu par savu dzimto novadu, dzimto dabu. Kā arī svarīgs ieguvums, atstājot bērnus audzinātāju un pasniedzēju uzraudzībā nodarbību un aktivitāšu laikā, un esot kopā ar savu bērnu vai jaunieti ar invaliditāti nometnes noslēguma dienā, vecākiem tas būs kā atelpas periods no ikdienas rūpēm un relaksējošs pasākums, kas veicinās ne tikai bērnu sociālizāciju, bet sniegs arī ieguldījumu iesaistīto ģimeņu ciešāku saišu veidošanā, vecāku un bērnu sadarbības veicināšanā un ilgtermiņā mikroklimata uzlabošanā dalībnieku ģimenēs. Šī pasākuma netiešie ieguvēji ir bērnu un jauniešu invalīdu vecāki, kuri, pateicoties nometnei, varēs uzticēt savus bērnus pieredzējušam nometņu vadītājam un iesaistītajam personālam, tādejādi iegūstot atelpas laiku no pastāvīgajām ikdienas rūpēm par savu bērnu. Iesaistīto bērnu un jauniešu vecākiem svarīgi dalības aspekti nometnē ir arī bērna fiziskās attīstības, veselības stabilizēšanas, radošās, izglītojošās, socializēšanās programmas nometnes laikā.

Projekta rezultāti

12 novada bērni, jaunieši ar dažāda veida invaliditāti izpētīs iepazīs un apgūs Mālpils novada parka un tuvākās apkārtnes kokus, meklēs dižkokus, dižakmeņus, apgūs citas praktiski pielietojamas zināšanas un iemaņas-atkritumu šķirošanas nozīmi, floristikas pamatiemaņas, piedalīsies sporta nodabībās, kā arī mūzikas terapijas nodarbībās iepazīs mūzikas nozīmi mūsu dzīvē un, ieklausoties vienkāršās dabas skaņās, kopumā bagātinās savu emocionālo pasauli. Šajā nometnē dalībnieki ir bērni un jaunieši ar invaliditāti un viņu vecāki, līdz ar to nometnes programmas pamatā ir jaunu dažādu prasmju un iemaņu apguve un vecāku un bērnu sadarbības veicināšana. Nometnes specifika ir tādas programmas un aktivitāšu izvēle un izveide, kurās varētu aktīvi iesaistīties dažāda vecuma dalībnieki. Šī nometne tiek organizēta bērniem un jauniešiem ar dažāda veida invaliditāti. Tās uzdevums ir palīdzēt bērniem, kuri pieraduši atrasties speciālajās mācību iestādēs vai tikai mājās, iekļauties sabiedrībā un atrast draugus, kā arī aktivitātēs brīvā dabā un nepiespiestā atmosfērā uzlabot savu fizisko un psihoemocionālo stāvokli, iemācīties jaunas dzīvei noderīgas prasmes, kas veicinātu viņu patstāvīgumu dzīvē.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 30.09.2014
Īstenotājs Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība "Notici sev"
Mālpils nov., Mālpils, Nākotnes iela 5, LV-2152
Projekta kopējās izmaksas 6 981.57 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 6 283.57 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 6 148.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.