Apceļo rudenīgo latgali

Reģ Nr. 1-08/302/2014

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir veicināt 20 bērnu ar īpašām vajadzībām izpratni par vidi un dabu, tās problēmām un motivēt viņus aktīvai darbībai vides un dabas resursu taupīšanā, kā arī izzināt Latgales skaistākās vietas un novada daudzveidīgo dabu, apmeklējot dabas takas, parkus, muižas un pilskalnus, kur ir iespēja apskatīt reti sastopamas dzīvnieku un augu sugas, kā arī īpaši aizsargājamus dabas objektus.

Projekta uzdevumi

Projekta mērķa grupa ir bērni (vecumā līdz 14 gadiem) ar īpašām vajadzībām (pārsvarā ar diagnozi autismu), kuru vispārējās zināšanas un prasmes ir ierobežotas to pasaules uztveres, dzīves prakses, sabiedriskās izolētības dēļ, ko izraisa invaliditāte. Līdz ar to mērķa grupai nav vispusīgas izpratnes par vidi un dabu, prasmes atpazīt dabas parādības un dabas veidojumus reālajā dzīvē, nav zināšanu un pieredzes novērtēt dabas aizsardzības pasākumu svarīgumu, nav iespējas, atbilstoši konkrētajam notikumam, vietai un dalībnieka vecumam, apzināt ar vidi un dabu saistīto jautājumu nozīmi savā un sabiedrības dzīvē, diskutēt par iespēju iesaistīties resursu taupīšanā.

Projekta rezultāti

Realizējot projekta aktivitātes tiks sniegts atbalsts 20 (divdesmit) bērniem ar īpašām vajadzībām (autisma problēmām) to zināšanu un prasmju pilnveidē par vides un dabas jautājumiem, ekoloģiju, nodrošinot 4 (četru) dienu ekskursijas divu mēnešu garumā uz dažādām Latgales vietām. Ekskursiju laikā tiks pilnveidotas zināšanas par dažādiem ekoloģiskiem jautājumiem, kā piemēram, dabas aizsardzība un dabas resursu taupīšana, kā arī iegūta iespēja apskatīt novada skaistākās vietas. Ekskursijas norisināsies profesionāla gida pavadībā, tāpēc mērķa grupai tiks sniegta detalizēta informācija par apskatāmajiem objektiem, kā arī diskutēts par dabu un vidi, tādējādi aktualizējot šī aspekta nozīmi indivīda un sabiedriskajā dzīvē, īpaši akcentējot saudzīgu izturēšanos pret dabu un apkārtējo vidi. Projekta ietvaros ekskursiju laikā notiks arī dažādu interesantu dabas eksponātu vērošana un vākšana, kuras rezultātā tiks veidota izstāde, kurā būs aplūkojami savāktie objekti. Tādā veidā tiks rosināta bērnu interese un iztēle par dažādiem dabā sastopamiem objektiem. Bez tam, notiks iepazīšanās ar lauku tūrisma objektiem Latgalē. Lauku tūrisma objektu apskate, iepazīšanās ar lauku tūrisma piedāvājumiem.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 30.11.2014
Īstenotājs Autisma atbalsta punkts Rēzeknē
Rēzekne, Kr.Valdemāra iela 4-70, LV-4601
Projekta kopējās izmaksas 1 100.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 900.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 900.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.