• Sākums >
  • Nometne "Es - dabai, daba - man"

Nometne "Es - dabai, daba - man"

Reģ Nr. 1-08/301/2014

Projekta mērķis

Personības veidošanās process norit vides, audzināšanas un attīstīšanas ietekmē: cilvēks aktīvi apgūst pasauli ap sevi, dabu ar tās norisēm, lietām, parādībām, uzvedību tajā un attieksmi pret to. No dabas un sabiedrības mijattiecībām veidojas katra cilvēka sākotnējā vērtību sistēma. Projekta „Nometne „Es – dabai, daba – man”” mērķis – veicināt bērnu un jauniešu ar invaliditāti izpratni par Latvijas dabu un vidi, tās aizsardzību un problēmām, kā arī sekmēt bērnu un jauniešu sociālo prasmju attīstību un integrāciju sabiedrībā. Projekta „Nometne „Es – dabai, daba – man”” laikā, piedaloties nometnē, tiks veicināta bērnu un jauniešu ar invaliditāti izpratne par Latvijas dabu, tās aizsardzības nepieciešamību, sekmēta sociālo prasmju attīstība. Nometnes laikā dalībniekiem būs iespēja apgūt zināšanas un prasmes, kas būs noderīgas viņu tālākajai dzīvei un integrācijai sabiedrībā. Dažādu prasmju un kompetenču apguve neformālā, attīstošā vidē būs vērtīgs ieguvums skolēnu un jauniešu personības attīstībai kopumā. Dalība nometnē, atrodoties attīstošos un atbilstošos apstākļos, veicinās un popularizēs veselīgu dzīvesveidu brīvā dabā, pilnveidos izpratni par Latvijas dabu un tās aizsardzības nepieciešamību, kā arī ļaus uzlabot bērnu ar speciālām vajadzībām veselības stāvokli. Projekta realizētājs būs Kokneses internātpamatskola – attīstības centrs, kuram ir pieredze mācību, audzināšanas un korekcijas darba organizēšanā izglītojamiem ar invaliditāti un speciālām vajadzībām.

Projekta uzdevumi

Viena no Latvijas bagātībām, kas jāsaudzē, jāsaglabā nākamajām paaudzēm ir tās daba un ekoloģiskā vide, kuru saglabāšanā svarīgi ir iesaistīt skolēnus un jauniešus, tādējādi veicinot izpratni par vides un dabas aizsardzības nepieciešamību un nozīmīgumu. Bērniem un jauniešiem ar invaliditāti Latvijas reģionos ir maz iespēju piedalīties attīstošos un izzinošos pasākumos un aktivitātēs, kurās būtu iespēja apgūt jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas, kas veicinātu izpratni par Latvijas dabu un tās aizsardzību. Dalība dažādos pasākumos un aktivitātes sniedz ne tikai zināšanas, bet arī sekmē bērnu un jauniešu ar invaliditāti sociālo, sadarbības un komunikācijas prasmju attīstību, kas ir svarīgs priekšnosacījums bērnu un jauniešu turpmākajai integrācijai sabiedrībā. Projekts „Nometne „Es – dabai, daba – man””, kurš notiktu Kokneses novadā, bērniem un jauniešiem ar invaliditāti sniegtu iespēju teorētisko zināšanu apguvi apvienot ar praktisko darbību, veidotu prasmi lietderīgi pavadīt brīvo laiku, kā arī sniegtu iespēju atrasties attīstošos, labvēlīgos apstākļos. Projekta „Nometne „Es – dabai, daba – man””, uzdevums ir organizēt nometni bērniem un jauniešiem ar invaliditāti, lai veicinātu to izpratni par Latvijas dabu, tās aizsardzības nepieciešamību un sekmētu sociālo prasmju attīstību.

Projekta rezultāti

Projekta „Nometne „Es – dabai, daba – man”” rezultātā tiks veicināta bērnu un jauniešu ar invaliditāti izpratne par Latvijas dabu, tās problēmām un aizsardzību, kā arī sekmēta sociālo prasmju attīstība. Projekta „Nometne „Es – dabai, daba – man”” laikā: • tiks realizēta „Nometne „Es – dabai, daba – man”” atbilstoši nometnes plānam; • nometnē „Es – dabai, daba – man”” piedalīsies 10 bērni un jaunieši ar invaliditāti; • tiks realizētas 5 izzinošās un radošās darbnīcas; • notiks 4 izzinošas un praktiskas ekskursijas dabā; • tiks nodrošināta mērķim atbilstošas profesionāļu komandas darbība; • tiks veikts nometnes darba izvērtējums (vecāku anketas par nometnes organizāciju un ieguvumiem); • projekta „Nometne „Es – dabai, daba – man”” publicitāte (laikrakstos un internetā).

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 30.12.2014
Īstenotājs Kokneses internātpamatskola - attīstības centrs
Kokneses nov., Kokneses pag., Bormaņi, Kokneses speciālā internātskola, LV-5113
Projekta kopējās izmaksas 4 436.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 001.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 001.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.