Dabas koncertzāle 2019

Reģ Nr. 1-08/2/2019

Projekta mērķis

Īstenojamā pasākuma „Dabas koncertzāle” mērķis, organizējot lielformāta publisku pasākumu, ir  pievērst cilvēku uzmanību dabas aizsardzībai;  veicināt sabiedrības iesaisti dabas aizsardzības pasākumos un vides monitoringā;  uzsvērt dabas nozīmi cilvēku dzīvē. 2019.gada Dabas koncertzāles stāstnieks/varonis – Viendienīte. Precīzāk Parastā viendienīte (Ephemera vulgata). Viendienītes ir ūdens kukaiņi, to kāpuri dzīvo tikai tīrā ūdenī, galvenokārt tekošā. Šis ir arī viens no dabas resursu vēstījumiem – tīra ūdens saglabāšana, jo, ja ūdenī var atrast viendienītes, tas nozīmē, ka ūdens ir tīrs. Parastā viendienīte – tas būs stāsts par šķietami mazu un mazsvarīgu organismu, tomēr ar lielu un nozīmīgu lomu kopējā dabas daudzveidības sistēmas stabilā pastāvēšanā, dzīvības piramīdas un dabas procesu nepārtrauktības nodrošināšanā. Viendienītes dzīves laiks kā pieaugušam kukainim ir no dažām stundām līdz 10 dienām, tomēr parasti ne ilgāk par vienu dienu. Taču caur šo īso dzīves laiku, ko var pielīdzināt mirklim, vēlamies vērst apmeklētāju uzmanību īslaicīguma tālejošām sekām un atbildīgumam – mūžības atkarību no mirkļa. Šī gada varonis piedāvā mums cilvēkiem izdzīvot ar kādu, kuram tas ir viss mūžs. Velkot paralēles ar cilvēku dzīvi, tas reizē būs stāsts par dabas resursu ilglaicīgu un otrreizēju izmantošanu. Pēdējā laikā tieši šis aspekts kļūst arvien aktuālāks cilvēku sabiedrībā. Proti, atteikšanās no nelietderīgā/degradējošā “viendienīguma” principa resursu izmantošanā – vienreizējie trauki, iepakojums u.t.t., vai tā maksimālā samazināšana. Caur viendienītes dzīves noslēdzošo cikla īsumu, viendienīgumu rādīsim, cik nozīmīgs var būt mirklis

Projekta uzdevumi

2019. gada koncerta uzdevumi ir: • Iepazīstināt sabiedrību ar Latvijas dabu, ielūkojoties Viendienītes parastā ikdienā. • Veicināt sabiedrības atbalstu dabas aizsardzības pasākumiem. • Veicināt videi draudzīgu saimniekošanu un vides tūrismu. • Veicināt vides organizāciju sadarbību vides izglītības un vides zinātnes jomā. • Vairot sabiedrības (īpaši jauniešu) interesi par vides zinātnes nozari un saistītām specialitātēm. • Veicināt vides atbildības sajūtu Latvijas sabiedrībā. • Veicināt dabas aizsardzības sadarbību plašākajā Eiropas kontekstā. • Laikā pirms koncerta un pēc koncerta skolēnus izglītot par dabas zinātnes jautājumiem. Specifiskie projekta uzdevumi: • Izstrādāt pasākuma vienotu režiju • Izstrādāt pasākuma zinātnisko režiju un integrēt to mākslinieciskajā režijā • Izstrādāt pasākuma muzikālās kompozīcijas • Nodrošināt koncertu vadību • Izstrādāt pasākuma dizaina koncepciju • Nodrošināt zinātnisko un māksliniecisko darbnīcu efektīvu darbību • Nodrošināt tehnisko atbalstu (skaņa un gaisma) koncerta īstenošanai • Veikt video projekciju izstrādi un to atspēlēšanu • Iegādāties un efektīvi izmantot inventāru zinātnes un mākslas laboratorijām • Iegādāties scenogrāfiskos materiālus un izmantot tos saskaņā ar māksliniecisko režiju

Projekta rezultāti

2019. gada publiskā pasākuma sagaidāmie rezultāti ir:  Paaugstināts atbalsts dabas aizsardzības pasākumiem.  Paaugstināta izpratne par viendienīšu kārtas kukaiņiem, to dzīvi vienas dienas garumā.  Palielināta sabiedrības iesaistīšanās sabiedriskā monitoringa un dabas vērotāju pasākumos.  Attīstīts atbildīgs vides tūrisms.  Nodrošināta publicitāte vietējos un nacionālajos plašsaziņas līdzekļos par biotopu aizsardzību un ilgtspējīgu apsaimniekošanu.  Stiprināta sadarbība starp vides izglītības un vides zinātnes organizācijām Latvijā un Baltijas reģionā.  Izstrādāts metodisks materiāls zinātniskām laboratorijām par fotosintēzi, kurš ir bezmaksas pieejams vides izglītotajiem.  Organizēts lielformāta multimediāls pasākums par fotosintēzi, kuru apmeklē vismaz 8000 cilvēku.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.10.2019
Īstenotājs Dabas koncertzāle
Balvu novads, Balvi, Vidzemes iela 10a-14, LV-4501
Projekta kopējās izmaksas 67 020.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 67 020.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 53 890.00 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.