• Sākums >
  • Bezmugurkaulnieku monitorings Natura 2000 vietās laika posmā 2008-2012

Bezmugurkaulnieku monitorings Natura 2000 vietās laika posmā 2008-2012

Reģ Nr. 1-08/29/2008

Projekta mērķis

Iegūt informāciju par Biotopu direktīvas (92/43/EEC) bezmugurkaulnieku stāvokli Natura 2000 vietās

Projekta uzdevumi

1. Sagatavot inventāru monitoringa izpildei 2. Organizēt projekta izpildītāju plānošanas un interkalibrācijas sanāksmi 3. Monitorēt bezmugurkaulniekus Natura 2000 teritorijās saskaņā ar monitoringa metodiku un ikgadējo apsekojamo teritoriju skaitu 4. Apkopot iegūtos monitoringa datus un sagatavot atskaiti.

Projekta rezultāti

Tiks iegūta informācija par ES sugu un biotopu direktīvas sugām: indivīdu skaits, biotopa stāvoklis, ietekmējošie faktori. Piecu gadu laikā tiks apsekotas izvēlētās Natura 2000 teritorijas visā Latvijā. Iegūtā informācija būs par pamatu 2013. gada valsts ziņojumam par direktīvas bezmugurkaulnieku stāvokli Latvijā.

Vadlīnija Vides monitorings
Realizācijas laiks 30.12.2012
Īstenotājs Latvijas Dabas fonds
Rīga, Vīlandes iela 3 - 7, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 10 267.44 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 10 267.44 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 52 301.92 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.