• Sākums >
  • Invazīvo sugu ierobežošanas pasākumi Cēsu novadā

Invazīvo sugu ierobežošanas pasākumi Cēsu novadā

Reģ Nr. 1-08/299/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: veikt pasākumu kopumu, lai aktulizētu invazīvo sugu izplatības problēmu Cēsu novadā un uzsākt aktīvu samazināšanas kampaņu. Ilgtermiņa: samazināt invazīvo sugu: Kanādas zeltslotiņas, puķu spriganes un Sosnovska latvāņa izplatību Cēsu novadā.

Projekta uzdevumi

1. Veikt praktiskās aktivitātes latvāņu, Kanādas zeltslotiņas un puķu spriganes likvidācijai, izmantojot dažādas valstī atzītas metodes; 2. Informēt un izglītot sabiedrību par invazīvo sugu izplatības samazināšanas metodēm un paņēmieniem; 3. Veikt regulāru monitoringu privātīpašnieku teritorijās un turpināt sadarbību ar tiem, algojot asistentu teritoriju apsekojumu dokumentēšanai un sarakstei; 4. Iegādāties mēraparatūru, lai kopšanas vajadzībām precīzi uzmērītu esošās teritorijas; 5. Izstrādāt metodiku Cēsu novada invazīvo sugu samazināšanai.

Projekta rezultāti

1. Informēta un iesaistīta sabiedrība invazīvo sugu izplatības samazināšanā. 2. Izstrādāta integrēta pieeja un metodika, lai Cēsu novadā samazinātu invazīvo sugu izplatību. 3. Uzsāktas praktiskās aktivitātes, kas tiks turpinātas ilgtermiņā. 4. Veicināta sadarbība starp teritoriju īpašniekiem un pašvaldību. 5. Sniegts pozitīvs piemērs citām pašvaldībām, kurām ir līdzīga problēma.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.10.2019
Īstenotājs Cēsu novada pašvaldība
Cēsis, Bērzaines iela 5, LV-4101
Projekta kopējās izmaksas 44 070.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 30 812.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 30 812.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.