• Sākums >
  • FEE International programmu īstenošana Latvijā 2018. gadā

FEE International programmu īstenošana Latvijā 2018. gadā

Reģ Nr. 1-08/297/2018

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas biedra statusa saglabāšanu FEE International, izpildot administratīvos kritērijus un prasības biedrorganizācijas un pārstāvniecības statusa saglabāšanai, kā arī nodrošināt FEE International programmu – Ekoskolas, Zilais Karogs, Zaļā Atslēga, Jaunie Vides reportieri un Izzini mežu – sekmīgu darbību un izaugsmi Latvijā, atbilstoši VARAM-VIF Sadarbības memorandam un VIF FEE International programmu pārstāvniecības darba programmai 2018. gadam un rīcības stratēģijai 2017-2019. gadam.

Projekta uzdevumi

FEE International vispārējā pārstāvniecība • Nodrošināt Latvijas biedra statusu FEE International, saglabājot tiesības Latvijā īstenot visas programmas. • Sadarbībā ar VARAM nodrošināt Memoranda par FEE International programmu pilnvērtīgu ieviešanu, atbilstoši Memoranda nosacījumiem par sadarbības un savstarpējās informācijas apmaiņas mehānismiem. • Sadarbībā ar VARAM un kompetentajām institūcijām, nodrošināt kvalitātes kontroli programmās – koordinējot Peldvietu un jahtu ostu atbilstības izvērtēšanas komisijas darbību, Ekoskolu nacionālās žūrijas darbību, Zaļās Atslēgas izvērtēšanas komisiju darbību un JVR nacionālās žūrijas darbību kā arī Sadarbības memoranda Partneru Padomes darbību. • Nodrošināt VIF LV-100 iniciatīvu īstenošanu : FEE International Ģenerālo Asambleju un Piekrastes Tīrradi. • Sadarbībā ar FEE International starptautiskajām koordinācijām, nodrošināt Latvijas programmu koordinatoru līdzdalību starptautiskajās koordinatoru sanāksmēs. Zilā Karoga programma • Īstenot Zilā Karoga programmu peldvietu un jahtu ostu kategorijās un nodrošinot vairāk kā 19 sertifikāciju pieteikumus nacionālā un starptautiskā līmenī ZK. • Pārstrādāt Nacionālā Peldvietu sertifikāta kvalitātes zīmi un nodrošinot sertifikācijas kārtu līdz sezonas sākumam. • Nodrošināt Zilā Karoga programmas ietvaros pašvaldību līmenī īstenotus un ZK kvalitātes prasībām atbilstošus >60 vides izglītības pasākumus vietējā līmenī. • Nodrošināt programmas kvalitātes kontroli – pirmssezonas kontroli sertificētajās vietās, kurās konstatētas problēmas iepriekšējās sezonās, kā arī koordinācijas un nacionālās žūrijas kontroles vizītes sezonas laikā. • Nodrošināt nepieciešamo datu apkopošanu Zilā Karoga kritēriju izpildei, ieviešot sabiedriskā monitoringa programmu jūras piesārņojošo atkritumu situācijas izpētei Latvijas piekrastē kampaņas Mana Jūra ietvaros. Ekoskolu programma • Nodrošināt programmas kvalitātes kontroli un tiešo atbalstu sniegšanu skolām Ekoskolu vides pārvaldības sistēmas izveidē. • Gada prioritārās tēmas ietvaros nodrošināt arvien pieaugošu Ekoskolu skolēnu un pedagogu izpratni par klimata pārmaiņām, to cēloņiem un ietekmi uz vidi, uzsverot nepieciešamību pāriet uz oglekļa mazietilpīgu ekonomiku un veidojot pozitīvu attieksmi pret lēmumiem, kas palīdz mazināt Latvijas sabiedrības ietekmi uz klimata pārmaiņām • Īstenot programmas apmācību un sadarbības tiešos pasākumus (ziemas un vasaras forumi, apbalvošana) • Veicināt starptautisko projektu (Ēdam atbildīgi, Lielās augu medības) iegūtās pieredzes izmantošanu visā Ekoskolu tīklā Zaļās Atslēgas programma • Īstenot pilnu klātienes auditu programmu, vērtējot viesnīcu atbilstību jaunajiem kritērijiem, saskaņā ar jaunajām (GSTC sertificētām) audita vadlīnijām • Nodrošināt piecu sertifikācijas apakšprogrammu sertifikācijas kārtu izziņošanu atbilstoši FEE International apstiprinātajiem 2016-2020. gada sertifikācijas programmu kritērijiem un vadlīnijām • Nodrošināt koordinācijas konsultācijas sertifikācijā ieinteresētajām viesnīcām un sertificētajām viesnīcām attiecībā uz pārsertifikācijas īstenošanu. • Nodrošināt ikgadēju apmācības programmu (semināru) programmā iesaistītajām viesnīcām un sertifikācijas kandidātiem • Uzsākt popularizācijas aktivitātes jaunajām apakšprogrammām – uzsvaru liekot uz izglītības centriem un viesu mājām. . Jauno Vides reportieru programma • Nodrošināt JVR programmas atlases konkursus un kandidātu izvirzīšanu JVR starptautiskajam konkursam • Veicināt vismaz viena starptautiskā sadarbībā izveidota darba iesniegšanu konkursam

Projekta rezultāti

Izpildes rādītāji • Saglabāts Latvijas biedra statuss FEE International ar tiesībām īstenot 5 programmas Latvijā – Ekoskolu programmu, Zilā Karoga programmu, Zaļās Atslēgas programmu, Jauno Vides reportieru programmu, Izzini mežu programmu. • Nodrošināta FEE International programmu ieviešanas kvalitātes kritēriju izpilde • Nodrošinātas FEE International kvalitātes vadības prasībām atbilstošu nacionālo izvērtēšanas institūciju darbība – Peldvietu un jahtu ostu izvērtēšanas komisija, Ekoskolu nacionālā žūrija, Zaļās Atslēgas nacionālā žūrija • Nodrošināta sertifikāciju kvalitātes kontrole Zilā Karoga programmā, Zaļās Atslēgas programmā, Ekoskolu un Jauno Vides reportieru programmās. • Nodrošināta 2018. gada FEE International Ģenerālās Asamblejas norise Latvijā • Programmu sociālo tīklu auditorijas pieaugums līdz 8500 sekotājiem (kopskaitā draugiem.lv Ekoskolu programmas lapa, VIF Facebook, Instagram un Twitter konti, Mana jūra Facebook konts). • Īstenoti 5 nacionāla līmeņa preses pasākumi – konferences un brīfingi. • Sagatavotas 40 mediju relīzes. • Sadarbība ar patstāvīgiem mediju partneriem programmu aktualitāšu atspoguļošanai. • Līdzdalība un FEE Latvia labās prakses piemēru prezentācija 4 starptautiskos forumos. Zilā Karoga programma • Zilais Karogs – vairāk kā 19 sertifikācijas peldvietu un jahtu ostu kategorijās 2018. gadā, saskaņā ar atjaunotajiem kritērijiem peldvietu un jahtu ostu apakšprogrammās • Sertifikācijas kārtas īstenošana NPS sistēmā – provizoriski 3-5 sertifikācijas. • Vairāk kā 60 vides izglītības pasākumi pašvaldībās Zilā Karoga programmas ietvaros. • Jūras piesārņojošo atkritumu kritērija ieviešana, īstenojot Zilā Karoga programmas iniciatīvu ietvaros jūras piesārņojošo atkritumu sabiedriskā monitoringa programmu. • Vairāk kā 50% vietu ar izpildītu riska izvērtējuma kritērija ieviešanu pirms pārejas perioda noslēguma Ekoskolu programma • Nodrošināt Ekoskolu tīkla attīstību, nodrošinot programmas dalībnieku pieaugumu par 10 – 15%, sasniedzot vismaz 250 programmā aktīvi darbojošās skolas • Nodrošināt >700 summāro dalībnieku tiešo iesaisti pasākumos • Pielāgot 2 projektu (Ēdam atbildīgi, Lielās augu medības) pieredzi izmantošanai visā Ekoskolu tīklā palielinot padziļināti apgūstamo Gada tēmu skaitu līdz 10 tēmām Zaļās Atslēgas programma • Atkārtoti klātienes auditi un auditu lēmums par sertifikācijas pagarināšanu visās sertificētajās vietās • Divas programmas pieteikšanās kārtas (neizvirzot kvantitatīvos mērķus programmas izaugsmei, kamēr norisinās pāreja uz jauno audita un kvalitātes kontroles sistēmu). • Atjaunotas un precizētas pārsertifikācijas anketas, aktualizēta pārsertifikācijas procedūra. • Nodrošinātas apmācības viesnīcu vides koordinatoriem Jauno Vides reportieru programma • JVR nacionālā atlases konkursa īstenošana 3 vecuma grupās 3 mediju kategorijās, kā arī starptautiskās sadarbības kategorijā • 1 starptautiskajā sadarbībā veidots darbs

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.12.2018
Īstenotājs Vides Izglītības fonds
Rīga, 11.Novembra krastmala 35-78, LV-1050
Projekta kopējās izmaksas 90 814.72 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 90 814.72 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 67 035.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.