• Sākums >
  • Ūdenssaimniecības datu aktualizācija aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu (CE) virs 2000

Ūdenssaimniecības datu aktualizācija aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu (CE) virs 2000

Reģ Nr. 1-08/297/2017

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir iegūt un sagatavot precīzu aktuālāko informāciju par Padomes 1991.gada 21.maija direktīvas 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu prasību izpildi tajās apdzīvotajās vietās (aglomerācijas), kuru cilvēku ekvivalents CE ir virs 2000, lai 2018.gadā sagatavotu kārtējo minētās direktīvas ziņojumu Eiropas Komisijai.

Projekta uzdevumi

Lai iegūtu jaunāko informāciju par direktīvas 91/271/EEK prasību izpildi aglomerācijas ar cilvēku ekvivalentu CE virs 2000 un 2018.gadā sagatavotu kārtējo minētās direktīvas 15. un 17.panta ziņojumu Eiropas Komisijai, ir nepieciešams veikt šādus darba uzdevumus: 1. Aglomerācijās ar CE virs 2000 ievākt datus un informāciju par: a) aglomerācijās radīto kopējo piesārņojuma slodzi, teiktu CE, b) precīzu aglomerācijās izbūvēto notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) projektēto jaudu izteiktu CE, c) precīzu NAI ienākošo piesārņojuma slodzi (izteiktu CE), kas aprēķināta pēc monitoringa datiem, d) decentralizēto kanalizācijas sistēmu skaitu aglomerācijā un to radīto slodzi, izteiktu CE e) aktuālo pieslēgumu skaitu centralizētajai kanalizācijas sistēmai; 2. Pamatojoties uz iegūto informāciju, veikt aglomerāciju ar CE >2000 valsts statistikas pārskatos 2-Ūdens ziņoto datu pārbaudi un sniegt priekšlikumus to korekcijai (attiecībā uz iedzīvotāju skaitu, gan NAI projektēto jaudu CE un ienākošo slodzi CE, gan norādīto attīrīšanas pakāpi; 3.aprēķināt slodzes daļu, izteiktu CE, ko aglomerācijās rada NAI nepieslēgtās notekūdeņu izlaides, kā arī decentralizēto pakalpojumu lietotāji; 4. sagatavot metodiku (aprakstu) par slodžu novērtējumu (aglomerācijā radīto kopējo slodzi un decentralizēto kanalizācijas sistēmu radīto slodzi, slodžu avotiem); 5. organizēt semināru ūdenssaimniecības uzņēmumiem par 2-Ūdens statistikas veidlapu korektu aizpildīšanu (CE projektētajām jaudām, CE aprēķinu, attīrīšanas pakāpes korektu norādīšanu); 6. savākt un apkopot informāciju par pašvaldībās jau veiktajiem un nākotnē plānotajiem ieguldījumiem NAI attīstībā un centralizētajos tīklos.

Projekta rezultāti

Notekūdeņu apjomus, avotus, attīrīšanu raksturojošo datu vākšana, apkopošana, analīze un precizēšana, lai novērtētu notekūdeņu radītā piesārņojuma slodzes apdzīvotās vietās (aglomerācijas), uz kurām attiecināmas Padomes 1991. gada 21. maija direktīvas 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu prasības, un iegūtu precīzus datus ar minēto direktīvu saistīto ziņojumu un informācijas pieprasījumu sagatavošanai

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 22.12.2017
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 6 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 6 000.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.