• Sākums >
  • Ieteikumi pašvaldību saistošo noteikumu izstrādei decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu jomā un notekūdeņu krājtvertņu un lokālo attīrīšanas iekārtu būvniecībai un ekspluatācijai

Ieteikumi pašvaldību saistošo noteikumu izstrādei decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu jomā un notekūdeņu krājtvertņu un lokālo attīrīšanas iekārtu būvniecībai un ekspluatācijai

Reģ Nr. 1-08/296/2017

Projekta mērķis

Ir sagatavot ieteikumus pašvaldībām saistošo noteikumu izstrādei decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu jomā, kā arī norādījumus notekūdeņu krājtvertņu un lokālo attīrīšanas iekārtu būvniecībai un ekspluatācijai, ievērojot vides aizsardzības prasības un jaunāko tiesisko regulējumu ūdenssaimniecības nozarē, lai nodrošinātu vienotu izpratni par šiem jautājumiem un vienotu pieeju to risināšanai visā Latvijā. Pamatojoties Ūdenssaimniecības pakalpojuma likuma 4. panta 6. punktā doto deleģējumu, Ministru kabinets 2017. gada 27. jūnijā apstiprināja noteikumus Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” (turpmāk – MK noteikumi Nr.384). MK noteikumi Nr.384 nosaka pašvaldībām vairākus pienākumus - pašvaldības organizēs decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi/uzturēšanu par pašvaldības teritorijā esošajām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, kā arī izstrādās saistošos noteikumus.

Projekta uzdevumi

Lai nodrošinātu vienotu pieeju pašvaldību saistošo noteikumu izstrādei, decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzraudzībai un kontrolei visās pašvaldībās, kā arī notekūdeņu krājtvertņu un lokālo attīrīšanas iekārtu būvniecībai un ekspluatāciju, nepieciešams veikt šādus darba uzdevumus: 1. Izstrādāt ieteikumus pašvaldībām saistošo noteikumu izstrādei decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanai: 1.1. spēkā esošo normatīvo aktu prasību (kas regulē decentralizēto kanalizācijas sistēmu darbību) un pašvaldību pieredzes apkopojums un to analīze, 1.2. ieteikumu izstrāde pašvaldībām par saistošo noteikumu sagatavošanu decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu jomā, t.sk. saistošo noteikumu parauga sagatavošana, 1.3. semināra-diskusijas organizēšana ar pašvaldību un ūdenssaimniecības uzņēmumu pārstāvjiem, lai apspriestu sagatavotos ieteikumus un paraugus, 1.4. projekta īstenotāja secinājumu un ieteikumu izstrāde, ieteikumu un priekšlikumu gala dokumenta sagatavošana un saskaņošana ar VARAM. 2. Izstrādāt ieteikumus notekūdeņu krājtvertņu un lokālo attīrīšanas iekārtu būvniecībai un ekspluatācijai: 2.1. sagatavot informācijas apkopojumu par Latvijas mājsaimniecībās tipiskāko izmantoto notekūdeņu krājtvertņu un lokālo attīrīšanas iekārtu izmantošanas priekšrocībām un trūkumiem, vērtējot no vides aizsardzības aspekta un normatīvo aktu regulējuma, 2.2. izstrādāt vispārīgus ieteikumus notekūdeņu krājtvertņu un lokālo attīrīšanas iekārtu būvniecībai vai pārbūvei, lai nodrošinātu to atbilstību vides aizsardzības prasībām, jo īpaši notekūdeņu apsaimniekošanas jomā, kā arī ieteikumus to atbilstošai ekspluatācijai un sākotnējai minēto decentralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības novērtēšanai gadījumos, ja īpašnieka rīcībā nav attiecīgas dokumentācijas.

Projekta rezultāti

Sagatavot ieteikumus pašvaldībām saistošo noteikumu izstrādei decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu jomā, kā arī norādījumus notekūdeņu krājtvertņu un lokālo attīrīšanas iekārtu būvniecībai un ekspluatācijai, ievērojot vides aizsardzības prasības un jaunāko tiesisko regulējumu ūdenssaimniecības nozarē, lai nodrošinātu vienotu izpratni par šiem jautājumiem un vienotu pieeju to risināšanai Latvijā.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 22.12.2017
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 9 900.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 900.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 7 852.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.