Biedrība «Latvijas ainavas» – par atbildīgu, ilgtspējīgu un informētas sabiedrības rīcību lūšu aizsardzībā

Reģ Nr. 1-08/295/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Veikt aktivitātes saskaņā ar atjaunotajos lielo plēsēju sugu aizsardzības plānos noteiktajām lūšu aizsardzības rīcībām, informēt un izgļitojot iespējami plašu Latvijas reģionu sabiedŗibas daļu Ilgtermiņa: Veicināt sabiedrības izglītošanu un informēšanu par Eiropas Kopienas mērogā un Latvijā aizsargājamām lielo plēsēju sugām, kuru statusu nosaka Eiropas Padomes direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību, sekmējot izglītotas, atbildīgas, uz dabas resursu un bioloģiskās daudzveidības aizsardzību orientētas, tolerantas sabiedrības veidošanu.

Projekta uzdevumi

1. Veikt zinātniski izstrādātu socioloģisko aptauju, kā arī fokusgrupu aptaujas vairākos valsts reģionos; socioloģiskā aptauja, kas izstrādāta saskaņā ar Rīgas Stradiņa universitātes docētāju Ilzi Rozenbergas ieteikumiem, veikta online metodikā un aptver ne mazāk kā 1000 respondentu. Veikt sešu fokusgrupu aptauju sadarbības partnera pārstāvētajos reģionos. 2. Sadarbībā ar SIA «Novadu ziņas» sagatavot materiālus īpašam lūšu aizsardzībai veltītam pielikumam (pilnkrāsu, tabloīda formātā), kuru kopā ar laikrakstiem «Neatkarīgās Tukuma Ziņas», «Bauskas Dzīve», «Staburags», «Kursas Laiks», «Ziemeļlatvija» un «Zemgales Ziņas» izplatītu plašam Latvijas reģionu iedzīvotāju lokam, sasniedzot 17 000 eksemplāru. Socioloģisko un fokusa aptauju rezultātu atspoguļojums; Eirāzijas lūša sugas aizsardzības plāna būtība; ekspertu (arī ārvalstu) skatījums uz sugas aizsardzības un apsaimniekošanas problēmām visas Baltijas populācijas kontekstā 3. Projekta sagatavotie materiāli tiek ievietoti piecu reģionālo laikrakstu mājas lapās atsevišķā sadaļā «Sugu aizsardzības plāns – Lūši»; 4. Lekcijas astoņu reģionu skolās - Bauskas, Tukuma, Kandavas, Valkas, Aizkraukles, Liepājas, Engures, Jelgavas novadā.

Projekta rezultāti

Visi projektā sagatavotie materiāli būs publiski pieejami SIA «Novadu ziņa» mājas lapās www.ntz.lv, pielikumi kopā ar laikrakstiem, ar kuriem tie tiks izplatīti pieejami visu reģionu, kā arī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Lekcijām sagatavotie uzskates materiāli, prezentācijas glabāsies un būs izmantojamas gan biedrības, gan tās sadarbības partnera birojā.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 01.04.2019
Īstenotājs Latvijas ainavas
Tukums, Pasta iela 11 k-3-52, LV-3101
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.