• Sākums >
  • Vietējo dabas vērtību apzināšana Jaunsvirlaukas pagasta teritorijā

Vietējo dabas vērtību apzināšana Jaunsvirlaukas pagasta teritorijā

Reģ Nr. 1-08/295/2014

Projekta mērķis

Veicināt bērnos un vietējos iedzīvotājos izpratni par viņu dzīvesvietas apkārtnē esošajām bioloģiskajām daudzveidības vērtībām, to saglabāšanu un aizsargāšanas iespējām.

Projekta uzdevumi

Projekta laikā plānotie uzdevumi: 1) Apzināt un izpētīt Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenes ciema teritorijā esošo floru un faunu. 2) Informatīvo stendu un interaktīvu vides objektu izgatavošana un uzstādīšana. 3) Atspoguļot izpētīto informāciju informatīvos stendos bērnu, vietējo iedzīvotāju un tūristu informētībai. 4) Noorganizēt informatīvi izzinošus pasākumus, kuru laikā tiks popularizēti apkārtējā vidē esošās bioloģiskās daudzveidības. 5) Publicitātes pasākumi.

Projekta rezultāti

Projekta rezultāti: 1) Apzināta un izpētīta Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenes ciema (Staļģenes muižas parka teritorija un tuvākā apkārtne) teritorijā esošā flora un fauna; 2) 3 informatīvo stendu (atbilstoši Latvijā apstiprinātajam vienotajam stilam) un 2 interaktīvu vides objektu izgatavošana un uzstādīšana. 3) Atspoguļota izpētītā informācija informatīvi izzinošos stendos un interaktīvos vides objektos. 4) Noorganizēti informatīvi izzinoši 3 pasākumi. Pasākumu laikā tiks stāstīts par tuvākajā apkārtnē esošajām bioloģiskajām daudzveidību vērtībām (koki, putni, savvaļas dzīvnieki), to saglabāšanu un aizsargāšanas iespējām. 5) Publicitātes pasākumu ietvaros tiks ievietota publikācija Jelgavas novada avīzē „Jelgavas novada ziņas”, ievietots raksts Jelgavas novada mājas lapā www.jelgavasnovads.lv, Izglītības Kultūras un Sporta Centra „Līdumi” mājas lapā www.lidumi.lv un skolēnu un viņu vecāku informētībai Staļģenes vidusskolas mājas lapā www.stalgenesskola.lv. Informācijas stendos tiks norādīti projekta atbalstītāji un īstenotāji.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 31.12.2014
Īstenotājs Mēs-Staļģenes skolai
Staļģene, Jaunsvirlaukas p., J, Skolas iela 2, LV-3031
Projekta kopējās izmaksas 3 850.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 000.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.