• Sākums >
  • Vēsturiski piesārņotas vietas „Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuve” monitoringa tīkla atjaunošana

Vēsturiski piesārņotas vietas „Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuve” monitoringa tīkla atjaunošana

Reģ Nr. 1-08/294/2017

Projekta mērķis

Atjaunot sabojāto monitoringa urbumu tīklu sanētās vēsturiski piesārņotas vietas „Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuve” teritorijā, lai nodrošinātu kvalitatīvu vides datu iegūšanu, gruntsūdens stāvokļa kontroli un ierobežotu nesankcionētu darbību veikšanu.

Projekta uzdevumi

Lai novērstu monitoringa sistēmas bojājumus un to atjaunotu, projekta ietvaros paredzēti šādi uzdevumi: 1) Padziļinātas izpētes veikšana vēsturiski piesārņotās vietas „Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuve” monitoringa sistēmai; 2) Divus urbumus (nr. 8M un nr.9M) nepieciešams izveidot no jauna un veikt atkārtotu gruntsūdens paraugu noņemšanu un ķīmiskās analīzes; 3) Trīs urbumus (nr. E1, nr. E34 un nr. 2P) ir jāizveido no jauna un jāveic atkārtotas ūdens ķīmiskās analīzes; 4) Četriem urbumiem (nr. 11, nr. 44, nr. E1 un nr. 28) ir nepieciešama bojātās aizslēdzamās dzelzs kastes atjaunošana; 5) Nepieciešama divu nelegāli izveidoto urbumu likvidēšana (tamponēšana); 6) Divus dziļurbumus (nr. D1 un nr. D2) jāattīra no naftas produktu klātbūtnes, veicot ilglaicīgu atsūknēšanu. Pēc atsūknēšanas jāveic urbumu ķīmiskā analīze; 7) Nepieciešams veikt papildus paraugu noņemšanu un kvalitatīvu ķīmisko analīžu veikšanu trīs urbumiem, kuros konstatēts papildus nezināma sastāva piesārņojums (nr. 2P, nr. E1 un nr. E34). 8) Nelikumīgā piesārņojuma izpētes veida un apjomu noteikšanai nepieciešama papildus 18 piesārņojuma izpētes urbumu ierīkošana, paraugu noņemšana un ķīmisko analīžu veikšana jaunajiem urbumiem; 9) Pēc papildus piesārņojuma izpētes jaunizveidotos 18 piesārņojuma izpētes urbumus, kā arī trīs bojātos urbumus (nr. E1, nr. E34 un nr. 2P) nepieciešams likvidēt (tamponēt); 10) Iegūtos datus par paveiktajiem darbiem un veiktajām analīzēm nepieciešams apstrādāt, noformēt un iekļaut atskaitē, kā arī sagatavot izpilddokumentāciju.

Projekta rezultāti

Projekta ietvaros tiks veikti visi nepieciešamie darbi, lai atjaunotu pēc ielaušanās tīši sabojāto sanētās vēsturiski piesārņotas vietas „Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuve” monitoringa tīklu.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.12.2017
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 56 900.50 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 59 900.50 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 40 530.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.