Atbildīgo speciālistu apmācība plēsēju sugas indentificēšanai lauksaimniecības dzīvniekiem nodarīto postījumu gadījumos, kas ietver dabā atstāto pazīmju pārbaudes prasmes un paraugu ievākšanu DNS analīzēm

Reģ Nr. 1-08/291/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Nodrošināt apmācītus speciālistus plēsēju sugas indentificēšanai lauksaimniecības dzīvniekiem nodarīto postījumu gadījumos, uzsākt jaunāko pieejamo tehnoloģiju izmantošanu plēsēja sugas nekļūdīgai noteikšanai, apgūstot dabā atstāto pazīmju pārbaudes prasmes, kā arī paraugu ievākšanu DNS analīzēm. Ilgtermiņa: Aktivitātes ieviešana un turpmākā tās īstenošana veicinās SAP kopējā mērķa sasniegšanu sugas labvēlīga aizsardzības stāvokļa uzturēšanai Latvijā un Baltijas populācijā, nodrošinot un atvieglojot arī vairāku citu pasākumu ieviešanu un izpildi, tajā skaitā plēsēju nodarīto postījumu reģistrācijas un mazināšanas sistēmas izstrādi; izmaiņas normatīvajos aktos, lai novērstu risku, ka ir izdevīgāk intensificēt vilku medības nekā veikt mājdzīvnieku aizsardzības pasākumus un izvērtēt medību efektivitāti kā postījumu samazināšanas pasākumu.

Projekta uzdevumi

1. Apmācība – pieredzes apmaiņa Igaunijā 2. Atbildīgo speciālistu apmācība plēsēju sugas identificēšanai 3. Lielo plēsēju darbības pierādījumu paraugu ievākšana no postījumu vietas 4. Molekulārās ģenētikas analīžu veikšana 5. Vadlīnijas lielo plēsēju nodarīto postījumu lauksaimniecības dzīvniekiem apsekošanai un reģistrēšanai 6. Projekta kopsavilkuma iesniegšana Fonda administrācijai publicēšanai mājas lapā.

Projekta rezultāti

Apmācītas 4 personas. Sagatavots ziņojums par apmācības - pieredzes apmaiņu Igaunijā. Noorganizēti divi apmācības semināri (katrā semināra apmācīti 23 speciālisti): • Pirmais seminārs, oktobris, 2018. (darba kārtība, dalībnieku saraksts, semināra darba protokols, postījuma protokola aktualizēšana); • Otrais seminārs, februāris, 2019. (darba kārtība, dalībnieku saraksts, semināra darba protokols, materiālu un atziņu konspekts vadlīniju izstrādei).* Noorganizēti 3 reģionālie izbraukumi uz plēsēju postījumu vietām. Ievākti vismaz 30 DNS paraugi no noplēstajiem un savainotajiem lauksaimniecības dzīvniekiem. Veikta ievākto paraugu validācija un analīze. Datu apstrāde un protokola sagatavošana. DNS kolekcijas izveide turpmākai datu un informācijas uzglabāšanai un izmantošanai Izstrādātas vadlīnijas lielo plēsēju nodarīto postījumu lauksaimniecības dzīvniekiem apsekošanai un reģistrēšanai. Vadlīnijas iesniegtas Dabas aizsardzības pārvaldē. Iesniegts Fonda administrācijā projekta aktivitāšu kopsavilkums.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 31.10.2019
Īstenotājs Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”
Salaspils, Rīgas iela 111, LV-2169
Projekta kopējās izmaksas 11 143.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 11 143.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 11 143.00 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.