• Sākums >
  • Vietējo dabas vērtību apzināšanas pasākumi Mārupes novadā

Vietējo dabas vērtību apzināšanas pasākumi Mārupes novadā

Reģ Nr. 1-08/291/2014

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības vides izglītību un audzināšanu Mārupes novadā, sadarbībā ar iedzīvotājiem apzinot vietējās dabas vērtības, kā arī izglītojot viņus par dzīvesvietas apkārtnē esošajām dabas vērtībām, to saglabāšanas un aizsargāšanas iespējām: 1) izstrādājot un izdodot karti ar velo maršrutu, kas aptvers interesantākās novadā sastopamās dabas vērtības, to aprakstus un fotogrāfijas; 2) noorganizējot velo orientēšanās sacensības Jaunmārupē, pieturas punktus plānojot pie ciematā sastopamajām dabas vērtībām, sniedzot izglītojošu un audzinošu informāciju par katru no tām; 3) sagatavojot publikācijas par novadā sastopamajām, projekta ietvaros izvēlētajām interesantākajām dabas vērtībām, to saglabāšanas un aizsargāšanas iespējām; 4) noorganizējot projektu dienas Mārupes visusskolā.

Projekta uzdevumi

Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības vides izglītību un audzināšanu Mārupes novadā, sadarbībā ar iedzīvotājiem apzinot vietējās dabas vērtības, kā arī izglītojot viņus par dzīvesvietas apkārtnē esošajām dabas vērtībām, to saglabāšanas un aizsargāšanas iespējām: 1) izstrādājot un izdodot karti ar velo maršrutu, kas aptvers interesantākās novadā sastopamās dabas vērtības, to aprakstus un fotogrāfijas; 2) noorganizējot velo orientēšanās sacensības Jaunmārupē, pieturas punktus plānojot pie ciematā sastopamajām dabas vērtībām, sniedzot izglītojošu un audzinošu informāciju par katru no tām; 3) sagatavojot publikācijas par novadā sastopamajām, projekta ietvaros izvēlētajām interesantākajām dabas vērtībām, to saglabāšanas un aizsargāšanas iespējām; 4) noorganizējot projektu dienas Mārupes visusskolā. 2.2. Projekta uzdevumi: 1. Veikt iedzīvotāju aptauju ar mērķi apzināt dabas vērtības Mārupes novadā. Aptauja tiks veikta, ievietojot aptaujas anketu www.marupe.lv, kā arī aptaujājot Mārupes vidusskolas 7. – 9. klašu audzēkņus, aicinot izteikt viedokli arī viņu vecākus un radiniekus. 2. Apkopot iedzīvotāju aptaujas rezultātā saņemto informāciju par vietējām dabas vērtībām. 3. Sadarbībā ar Mārupes novada Domes speciālistiem izvēlēties interesantākās dabas vērtības Mārupes novadā, sagatavot to aprakstus ar fotogrāfijām un iekļaut velo maršruta kartē. 4. Sadarbībā ar Mārupes novada Domes speciālistiem izstrādāt projekta ietvaros izvēlēto interesantāko un pieejamāko dabas vērtību saglabāšanas un aizsargāšanas iespēju plānu - rekomendācijas. 5. Sadarbībā ar Mārupes novada Domes speciālistiem izstrādāt velo maršrutu projekta rezultātā izvēlēto dabas vērtību apmeklēšanai. 6. Sadarbībā ar Mārupes novada jauniešu domi izstrādāt velo orientēšanās maršrutu Jaunmārupes ciemā, kas aptvers dažādas dabas vērtības. 7. Sadarbībā ar Mārupes novada jauniešu domi noorganizēt vienas velo orientēšanās sacensības Jaunmārupes ciemā velo orientēšanās maršrutā. Sacensību laikā nodrošināt vides izglītības audzinošas aktivitātes. 8. Sadarbībā ar Mārupes novada Domes speciālistiem sagatavot un izdot karti, kas saturēs informāciju ar fotogrāfijām par projekta rezultātā izvēlētajām dabas vērtībām, izstrādāto velo maršrutu un velo orientēšanās maršrutu. 9. Marķēt velo maršrutu (atsevišķās vietās ar sarežģītākiem novirzieniem no ceļa tiks izvietoti virzienu rādītāji). 10. Informēt iedzīvotājus un viesus par dabas vērtībām, to saglabāšanas un aizsargāšanas iespējām Mārupes novadā, tādejādi veicinot dabas vērtību saglabāšanu un aizsardzību: 1) nodrošinot projekta rezultātā izstrādātās kartes pieejamību Mārupes novada skolēniem, jauniešiem, iedzīvotājiem un viesiem; 2) publicējot informatīvu un audzinošu informāciju www.marupe.lv, vietējā laikrakstā Mārupes vēstis, Mārupes vidusskolas mājaslapā un Mārupes jauniešu portālā; 3) noorganizējot velo orientēšanās sacensības ar audzinošu raksturu; 4) organizējot projektu dienas Mārupes vidusskolā par šī projekta tēmu, kuru ietvaros izglītības personāls iesaistīs 7 – 9 klašu skolēnus diskusijās par dabas vērtībām Mārupes novadā, to saglabāšanas un aizsargāšanas iespējām; 5) novietojot informatīvus stendus pie velomaršrutā iekļautajiem dabas objektiem.

Projekta rezultāti

Projekta īstenošanas rezultātā tiks: 1) izveikta aptauja par dabas vērtībām Mārupes novadā un apkopoti tās rezultāti; 2) izvēlētas interesantākās, pieejamākās dabas vērtības Mārupes novadā, sagatavoti to apraksti ar fotogrāfijām; 3) izstrādāts velo maršruts projekta rezultātā izvēlēto dabas vērtību apmeklēšanai; 4) izstrādāts velo orientēšanās maršruts Jaunmārupes ciemā, kas aptvers dažādas dabas vērtības; 5) sagatavots un izdots materiāls, kas saturēs interesantāko un pieejamāko dabas vērtību aprakstus, fotogrāfijas, velo maršruta un velo orientēšanās maršruta karti (2.3. sadaļas 2., 3. un 4. punktā minēto darbu rezultāts); 6) noorganizētas vienas velo orientēšanās sacensības Jaunmārupes ciemā; 7) izstrādāts projekta ietvaros izvēlēto interesantāko un pieejamāko dabas vērtību saglabāšanas un aizsargāšanas iespēju plāns - rekomendācijas; 8) sagatavotas publikācijas par dabas vērtībām, to saglabāšanas un aizsargāšanas iespējām Mārupes novadā un nopublicētas www.marupe.lv, vietējā laikrakstā Mārupes vēstis, Mārupes vidusskolas mājaslapā un Mārupes jauniešu portālā; 9) noorganizētas projektu dienas Mārupes vidusskolā par šī projekta tēmu; 10) marķēts velo maršruts; 11) novietoti informatīvi stendi pie velomaršrutā iekļautajiem dabas objektiem.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 31.12.2014
Īstenotājs Mārupes vidusskola
Mārupes nov., Mārupe, Daugavas iela 29, LV-2167
Projekta kopējās izmaksas 2 947.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 497.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 497.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.