• Sākums >
  • Ķemeru nacionālā parka mitrāju biotopu atjaunošanas darbi

Ķemeru nacionālā parka mitrāju biotopu atjaunošanas darbi

Reģ Nr. 1-08/290/2017

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir sniegt nepieciešamo papildus atbalstu Ķemeru nacionālā parka (ĶNP) biotopu atjaunošanas darbu veikšanai. ĶNP šobrīd tiek īstenots līdz šim lielākais mitrāju atjaunošanas projekts Latvijā - LIFE+ programmas atbalstīts projekts "Ķemeru Nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana" jeb HYDROPLAN (LIFE10 NAT/LV/000160), kura laikā tika veikta meliorācijas sistēmu inventarizācija un ES nozīmes aizsargājamo biotopu aizsardzības stāvokļa novērtējumus, kurš norādīja uz daudzkārt lielākiem atjaunošanas darbu apjomiem kā “HYDROPLAN” projekta pieteikumā sākotnēji tika plānots.

Projekta uzdevumi

Izpētes darbi norādīja uz daudzkārt lielākiem atjaunošanas darbu apjomiem kā sākotnēji tika plānots: 1. “Zaļā purva” biotopu atjaunošanas (hidroloģiskā režīma atjaunošanas) darbi tika plānoti 550ha platībā, pēc inventarizācijas tika precizēts apjoms atjaunošanas darbi – 607ha platībā; 2. Meža biotopu atjaunošanas darbi tika plānoti 1100ha platībā, pēc inventarizācijas tika precizēts apjoms atjaunošanas darbi – 1249ha platībā; 3. Skudrupītes palienes – griežu ligzdošanas vietu atjaunošanas, līkumojot upi tika plānota 7km garumā. Projekta aktivitāšu teritorijā šobrīd cauri plūst 5,5 km garš Skudrupītes posms, kas pēc līkumošanas, pamatojoties uz tehnisko projektu, sasniegs 7,53km garumu. Projekta uzdevums ir sniegt papildus atbalstu nepieciešamajiem atjaunošanas darbiem. Saskaņā ar atjaunošanas darbu tehnisko projektu izstrādātāju iesniegtajiem aprēķiniem, lai saglabātu Eiropas mērogā apdraudētas dabas vērtības nākotnei, Ķemeru Nacionālajā parkā un adekvāti veiktu hidroloģiskā režīma atjaunošanas darbus, ir nepieciešams papildus atbalsts šādā apmērā: Atjaunošanas darbi Piešķirtais finansējums Faktiski nepieciešamais (ar PVN) Nepieciešamais papildus atbalsts (PVN iesk.) 1. “Zaļā purva” 55 000 Eur 73 192,30 Eur -18 192,30 Eur 2. Meža biotopu 110 600 Eur 153 507,62 Eur - 42 907,62 Eur 3. Skudrupītes palienes 47 400 Eur 83 785,24 Eur -36 385,24 Eur Kopā 213 000 Eur 310 485,15 Eur -97 485,16 Eur

Projekta rezultāti

ĶNP mitrājus ir ietekmējusi pēdējo divu gadsimtu laikā veiktā nosusināšana. Tās rezultātā purvi strauji aizaug un kūdras slānis tajos saplok, pārmitrie meži ir pārveidojušies un daudzas retas augu un dzīvnieku sugas no tiem izzūd. Lai saglabātu Eiropas mērogā apdraudētas dabas vērtības nākotnei, ir nepieciešams veikt plaša mēroga biotopu atjaunošanas darbus. Šobrīd ĶNP tiek veikti ūdens dabiskā līmeņa atjaunošanas darbi 1735 ha lielā platībā trīs iepriekš nosusinātos mitrājos – Zaļajā purvā, mitrajos mežos Lielā Ķemeru tīreļa rietumu malā un Skudrupītes palienē. Projektu “HYDROPLNA” uzsākot, Mitrāju atjaunošanā viena no galvenajām idejām bija izveidot pašuzturošu sistēmu, kas neprasa papildus apsaimniekošanu, tāpēc Skudrupītes palienē būs ganības taurgovīm un savvaļas zirgiem. Pēc projekta beigām vēl vairākus gadus tiks veikti novērojumi, lai pārliecinātos, ka veiktie darbi ir ļāvuši sasniegt projekta mērķi. Tiks mērīti gruntsūdeņi, ūdensteču caurplūdums un virszemes ūdenstilpņu līmeņi, kā arī veikts veģetācijas monitorings.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 28.02.2018
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 97 485.16 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 97 485.16 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 104 284.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.