• Sākums >
  • Jūras krasta nostiprinājuma posmu pagarināšana Pāvilostas pilsētā

Jūras krasta nostiprinājuma posmu pagarināšana Pāvilostas pilsētā

Reģ Nr. 1-08/28/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Turpināt stiprināt Baltijas jūras krastu Pāvilostas pilsētas teritorijā, izveidojot primāro aizsardzības sistēmu pret vētras postījumiem. Ilgtermiņa: Nepieļaujot jūras krasta (kāpu) tālāku eroziju, pasargāt iedzīvotāju mājas un pilsētu no ūdens postījumiem, lielu vētru un plūdu gadījumā.

Projekta uzdevumi

1. Izstrādāt būvprojektu- hidrotehniskos risinājumus jūras krasta stiprināšanai, balstoties uz jau uzkrāto pieredzi un iestrādēm iepriekšējos projektos. 2. Saskaņot projektu RVP. 3. Veikt iepirkuma procedūru par būvdarbu veicēju. 4. Veikt būvdarbus- jūras krasta stiprinājumu izbūvi. 5. Visā projekta realizācija skaitā veikt projekta publicitāti masu mēdijos. 6. Sagatavot projekta atskaites un iesniegt LVAF.

Projekta rezultāti

Projekta realizācijas rezultātā tiks veikta Baltijas jūras krasta stiprināšana Pāvilostas pilsētas teritorijā, kas ir ļoti būtiska pilsētai, lai pasargātu pilsētu: iedzīvotāju mājas, saimniecības ēkas, ielas un citu infrastruktūru no aplūšanas un noskalošanas draudiem, jo Pāvilostas pilsētas vēsturiskā pilsētas daļa ir izvietojusies paša jūras krastā. Kā pierāda jau realizētie krasta stiprinājumi 2002. un 2004. gadā, vietā kur ir izvietoti gabionu stiprinājumi, jūra tālāk neveic krasta eroziju, līdz ar to ūdens netiek pilsētā. Pati daba veic gabionu nostiprināšanu, tos appūšot ar smiltīm un “ierokot” dziļāk kāpā. Ja notiks gabionu bojājumi spēcīgu vētru un ūdens ietekmē, Pāvilostas novada pašvaldība apņemas par saviem līdzekļiem bojātos posmus atjaunot, kā arī tos uzturēt vismaz piecus gadus pēc projekta realizācijas.

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 30.04.2019
Īstenotājs Pāvilostas novada pašvaldība
Dzintaru iela 73, Pāvilosta, LV-3466
Projekta kopējās izmaksas 34 419.81 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 30 789.81 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 30 790.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.