• Sākums >
  • Zvejas kontroles informācijas sistēmu pilnveidošana atbilstoši lietotāju un ES prasībām

Zvejas kontroles informācijas sistēmu pilnveidošana atbilstoši lietotāju un ES prasībām

Reģ Nr. 1-08/28/2011

Projekta mērķis

Nodrošināt zvejas kontroli un uzraudzību, atbilstoši ES regulu prasībām, nelikumīgas zvejas novēršanai, pilnveidojot uzraudzības un datu pārbaudes informācijas sistēmas un nodrošinot to darbību.

Projekta uzdevumi

1. Nodrošināt zvejas kuģu satelītnovērošanas sistēmas darbību un stiprināt kontroli Latvijas ostās atbilstoši ES regulu LR MK noteikumu prasībām; 2. Pilnveidot Integrētās kontroles un informācijas sistēmu (IKIS) tās lielākas efektivitātes un funkcionalitātes nodrošināšanai un pilnveidot un uzturēt IKIS datu ievadīšanas klienta programmu „MINCIS”; 3. Pilnveidot zvejas darbību elektroniskās reģistrēšanas un ziņošanas sistēmu (ERS) un tās datu ievadīšanas klienta programmu, atbilstoši izmaiņām XML datu apmaiņas formāta shēmai un lietotāju prasībām.

Projekta rezultāti

Latvijai noteikto prasību izpilde saskaņā ar Eiropas Kopienas regulu Nr. 404/2011, ar kuru pieņem sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenojama Padomes Regula (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.12.2012
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 9 960.10 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 675.53 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 675.53 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.