• Sākums >
  • Vides aizsardzības vadlīnijas cūku intensīvās audzēšanas fermās

Vides aizsardzības vadlīnijas cūku intensīvās audzēšanas fermās

Reģ Nr. 1-08/28/2006

Projekta mērķis

Sagatavot metodisko materiālu, kurā apskatītas vides aizsardzības vadlīnijas cūku intensīvās audzēšanas fermās.

Projekta uzdevumi

Sgatavot metodisko materiālu par prasību un normatīvo materiālu apkopojumu cūku intensīvās audzēšanas fermu novērtēšanai, lai tām varētu piešķirt A kategorijas piesārņojošās darbības atļauju (nodrošināt sagatavotā materiāla iespiešanu 500 eks. lielā tirāžā).

Projekta rezultāti

Darba rezultātā tiks sagatavots tipogrāfijā iespiests metodiskais materiāls, pēc kura varēs novērtēt cūku intensīvās audzēšanas fermas, kuras atbilst A kategorijas piesārņojošai darbībai, t.i., kurās var audzēt vairāk par 2000 nobarojamām cūkām ar dzīvmasu virs 30 kg, vai arī vairāk nekā 750 sivēnmāšu. Novērtējuma galvenie kritēriji būs šo fermu darbības atbilstība labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem un vides aizsardzības prasībām. Novērtējuma rezultātus varēs uzskatāmi apkopot darbā izstrādātajā anketā, bet darba ietvaros sagatavotie metodiskie materiāli būs izmantojami kā palīglīdzeklis šīs anketas aizpildei. Sagatavoto metodisko materiālu varēs izmantot arī būvējot jaunas un rekonstruējot vecās cūku fermas.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 15.12.2006
Īstenotājs Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Jelgava, Lielā iela 2, LV-3001
Projekta kopējās izmaksas 7 043.22 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 7 043.22 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 557.18 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.