• Sākums >
  • Eiropas Komisijas izvirzīto mērķu par gaisa piesārņojošo vielu emisiju samazināšanu uz 2030.gadu Latvijas emisiju aprēķināšanas pieņēmumu izvērtējums

Eiropas Komisijas izvirzīto mērķu par gaisa piesārņojošo vielu emisiju samazināšanu uz 2030.gadu Latvijas emisiju aprēķināšanas pieņēmumu izvērtējums

Reģ Nr. 1-08/289/2014

Projekta mērķis

Izveidot prognozes gaisa piesārņotāju (PM2,5, NOX, SO2, NMVOC, NH3 un CH4) emisijām Latvijai uz 2020. un 2030.gadu, veikt šo aprēķinu salīdzināšanu ar Starptautiskā sistēmu analīzes institūta (International Institute for Applied Systems Analysis, turpmāk- IIASA) pēc Eiropas Komisijas (turpmāk- EK) pasūtījuma veiktajām prognozēm. Pamatot atklātās atšķirības un sagatavot ticamus un pamatotus aktivitāšu datus un emisiju faktorus un citus datus, kas ir nepieciešami un derīgi iesniegšanai IIASA atkārtotas Latvijas scenārija modelēšanas veikšanai nepieciešamības gadījumā.

Projekta uzdevumi

1. Analītiski salīdzināt Latvijas gaisa piesārņojošo emisiju inventarizācijā par 2005. un 2010.gadu izmantoto aktivitāšu datus un emisiju faktorus un IIASA prognožu aprēķināšanā izmantoto ieejas informāciju; noteikt galvenās atšķirības sektoros un novērtējot to iespējamo harmonizāciju. 2. Izveidot gaisu piesārņojošo emisiju prognozes Latvijai uz 2020. un 2030.gadu. 3. Analītiski salīdzināt galvenos pieņēmumus par aktivitāšu datiem un izmantojamiem emisiju faktoriem prognozēm 2020. un 2030.gadiem un atbilstošajās IIASA prognozēs izmantoto ieejas informāciju; noteikt galvenās atšķirības sektoros un identificēt šo atšķirību cēloņus. 4. Sagatavot ieejas informāciju atbilstoši nepieciešamajam formātam atkārtotu prognožu scenārija veikšanai IIASA.

Projekta rezultāti

1. Veikts Latvijas gaisa piesārņojošo emisiju inventarizācijā par 2005. un 2010.gadu izmantoto aktivitāšu datu un emisiju faktoru salīdzinājums ar IIASA veikto prognožu izmantoto ieejas informāciju, noteiktas galvenās atšķirības sektoros un novērtēta to harmonizācijas iespēja un paņēmieni. 2. Izveidotas gaisu piesārņojošo emisiju prognozes Latvijai uz 2020. un 2030.gadu. 3. Salīdzināti galvenie pieņēmumi par aktivitāšu datiem un izmantojamiem emisiju faktoriem prognozēm 2020. un 2030.gadiem Latvijai un atbilstošajās IIASA prognozēs izmantotā ieejas informāciju; noteiktas galvenās atšķirības un identificēti šo atšķirību cēloņi. 4. Izveidota prezentācija .ppt formātā par salīdzinājuma rezultātā noskaidrotajām atšķirībām un to cēloņiem 5. Sagatavota ieejas informāciju atkārtotu prognožu veikšanai IIASA EXCEL formātā. 6. Sagatavota plašākai sabiedrībai izplatāma par projekta norises gaitu un tā svarīgākajiem rezultātiem.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 24.10.2014
Īstenotājs Fizikālās enerģētikas institūts
Rīga, Aizkraukles iela 21, LV-1006
Projekta kopējās izmaksas 14 044.77 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 13 544.77 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 13 544.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.