• Sākums >
  • Poniju skola 2014 - Brīvstunda Dabā

Poniju skola 2014 - Brīvstunda Dabā

Reģ Nr. 1-08/287/2014

Projekta mērķis

Noorganizēt dienas nometni 15 Liepājas un Kurzemes reģiona bērniem ar invaliditāti (tajā skaitā bērnu sociālās aprūpes centra „Liepāja” bērniem), lai veicinātu vispusīgu bērnu personības attīstību, vispārējā veselības stāvokļa uzlabošanos un atbildīgas attieksmes veidošanos pret vidi, kurā dzīvojam, un vidi, kuru ap sevi veidojam. Projekta uzdevumi: 1) nometnes ietvaros iesaistīt projekta mērķauditoriju radošās un veselību veicinošās aktivitātēs; 2) iepazīstināt mērķauditoriju ar vidi (dabu, dabas materiāliem u.c.); 3) veicināt mērķauditorijas izpratni par vides aizsardzību (atkritumu šķirošanu, materiālu otrreizēju izmantošana, dabas resursu izmantošanu, saglabāšanu u.c.)

Projekta uzdevumi

Nometne „Poniju skola 2014 – Brīvstunda Dabā” ir orientēta uz to, lai bērnus ar invaliditāti iespējami vispusīgi sagatavotu dzīvei apkārtējā vidē, lai viņi, pirmkārt, izzinātu, kas ir tā „vide”, kurā viņiem ir jāmācās dzīvot. Tādēļ nometnes ietvaros paredzēts vērst bērnu uzmanību uz apkārtējās vides jautājumiem, lai bērni mācītos, pirmkārt, pamanīt vidi ap sevi. Otrkārt, darbs ar bērniem nometņu laikā tiks orientēts uz izglītošanu jeb izpratnes veicināšanu un iesaistīšanu – lai bērni uzzinātu ko vairāk par it kā ierastām un pašsaprotamām lietām, ko daba mums dod, mācītos tās novērtēt un lietderīgi izmantot - dzīvojot videi draudzīgi, domājot videi draudzīgi un apzinoties arī savu atbildību pret to. 2.3. Projekta

Projekta rezultāti

1) 15 bērniem nodrošināta 5 dienu vasaras nometne (pārbaudāmie rādītāji: nometnes dalībnieku reģistrācijas lapas, nodarbību plāns, pasniedzēju reģistrācijas žurnāls kopija, fotogrāfijas); 2) Līgumi ar nometnes personālu (pārbaudāmie rādītāji: 10 līgumi, darba laika uzskaites tabeles); 3) Nodrošināta nometnes dalībnieku ēdināšana 2x dienā (pārbaudāmie rādītāji: līgums, pavadzīme, maksājuma uzdevums); 3 4) Taktilās stimulācijas vides elementa izveidošana nometnes teritorijā (pārbaudāmie rādītāji: vides elementa foto); 5) Brahiālo kāpņu iegāde (pārbaudāmie rādītāji: pavadzīme, maksājuma uzdevums); 6) Nodrošināta projekta publicitāte (pārbaudāmie rādītāji: publikācju izdrukas).

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 22.09.2014
Īstenotājs Dižvanagi
Liepāja, J.Janševska iela 7/9-29,
Projekta kopējās izmaksas 6 196.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 5 148.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 5 148.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.