• Sākums >
  • Drusku pilskalna takas pieejamības nodrošināšana

Drusku pilskalna takas pieejamības nodrošināšana

Reģ Nr. 1-08/286/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: nodrošināt Drusku pilskalna takas pieejamību aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”, tādējādi mazinot antropogēno slodzi un iespējamo ietekmi uz īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām. Ilgtermiņa: izveidojot kvalitatīvu infrastruktūru aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene” tiek mazināta antropogēnā slodze, tai skaitā arī tūrisma, eitrofikācijas, erozijas un vides piesārņojuma iespējamā ietekme uz īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām, un nodrošināta teritorijas pieejamība.

Projekta uzdevumi

Lai nodrošinātu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un ekosistēmu aizsardzību AAA “Veclaicene” teritorijā Drusku pilskalna takā projekta ietvaros plānots veikt šādas aktivitātes: 1. būvniecības dokumentācijas sagatavošana Drusku pilskalna kāpņu izbūvei – 1 dokuments; 2. koka kāpņu izbūve Drusku pilskalna takā ar kopējo garumu 180 metri.

Projekta rezultāti

Par projekta ietvaros radītās infrastruktūras uzturēšanas izmaksām un radīto vērtību saglabāšanu tālāku izmantošanu būs atbildīga Alūksnes novada pašvaldības Veclaicenes pagasta pārvalde. Alūksnes novada pašvaldības Veclaicenes pagasta pārvalde uzturēs projekta ietvaros radītās vērtības (t.sk. paredzot radīto materiālo vērtību apdrošināšanu) un nodrošinās tām nepieciešamo finansējumu ne mazāk kā 5 gadus pēc projekta noslēguma maksājuma veikšanas finansējuma saņēmējam. Projektā radītie rezultāti un vērtības veicinās tālāku AAA “Veclaicene” infrastruktūras attīstību, Drusku pilskalna stāvākās nogāzes pieejamību, nodrošinās bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un ekosistēmu aizsardzību. Šī projekta darbības papildina iepriekš īstenotu projektu rezultātus, un sekmē teritorijas mērķtiecīgu attīstību ilgtermiņā.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 31.08.2019
Īstenotājs Alūksnes novada pašvaldības Veclaicenes pagasta pārvalde
Korneti, Veclaicenes pag., "Vaiņagi", LV-4335
Projekta kopējās izmaksas 50 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 45 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 40 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.