• Sākums >
  • Nacionālā botāniskā dārza vides izglītības un augu valsts genofonda saglabāšanas infrastruktūras pilnveidošana EP Latvijas prezidentūras perioda kontekstā

Nacionālā botāniskā dārza vides izglītības un augu valsts genofonda saglabāšanas infrastruktūras pilnveidošana EP Latvijas prezidentūras perioda kontekstā

Reģ Nr. 1-08/285/2014

Projekta mērķis

Nodrošināt: 1) atjaunotus informatīvos stendus ar informāciju latviešu un angļu valodā par NBD ārtelpas ekspozīcijām un kolekcijām, tai skaitā in vitro kolekcijām, kas fiziski nav pieejamas apmeklētājiem; 2) herbāriju skapju atjaunošana un pielāgošana fiksēto kolekciju pieejamības (eksponēšanas) nodrošināšanai NBD ex situ centrā un pārvietojamām izstādēm; 3) aukstumkameras atjaunošanu in vitro kolekciju uzglabāšanas uzlabošanai; 4) nodrošināt vides informācijas un reprezentācijas materiālu pieejamību Latvijas viesiem EP prezidentūras laika aktivitātēs 2015.gada I pusgadā.

Projekta uzdevumi

1) Aktivitāte paredz jaunu ārtelpas stendu izgatavošanu un informācijas atjaunošanu. Liela daļa no NBD ārtelpas informatīvajiem stendiem ir izgatavoti pirms 3-6 gadiem, tajos izvietotā informācija ir novecojusi, turklāt pieejama tikai latviešu valodā. Ņemot vērā, ka Latvijas prezidēšana ES Padomē vienlaikus ir arī nozīmīgs Latvijas reprezentācijas forums, ir nepieciešams veikt informatīvo stendu nomaiņu, vienlaikus nodrošinot kvalitatīvu un kvantitatīvu informācijas apjoma uzlabošanu. 2) Aktivitāte paredz herbāriju skapju izolējošā polsterējuma nomaiņu un kosmētisko atjaunināšanu, kā arī jaunu vitrīnu izgatavošanu fiksēto kolekciju eksponēšanai. Šī gada rudenī notiks NBD herbārija pārvietošana uz jaunām, izremontētām telpām. Padomju laikos iegādātie herbāriju skapji var ilgi kalpot, taču ir jāveic durvju izolējošā materiāla nomaiņa. Tāpat nepieciešama jaunu stendu izgatavošana fiksēto kolekciju vitrīnām, to pieejamības nodrošināšanai. 3) Aktivitāte paredz aukstumkameras atjaunošanu, in vitro kolekciju uzturēšanas uzlabošanai. Ir pieaudzis in vitro saglabājamo Latvijas savvaļas sugu (tai skaitā reto un aizsargājamo sugu), kā arī in vitro uzglabājamo Latvijas kultūraugu kultivāru vienību skaits, kā rezultātā ir jānodrošina tiem piemēroti uzturēšanas apstākļi. 4) Ņemot vērā, ka Latvijas prezidēšana ES Padomē vienlaikus ir arī nozīmīgs Latvijas reprezentācijas forums, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) plāno savus atbildības pasākumus nodrošināt ar suvenīriem, kas būtu viena puķu zirņu sēklu paciņa vienam dalībniekam. Puķu zirņi izvēlēti kā nosacīti apvienojošs suvenīrs dažādajām VARAM kompetencē esošām nozarēm (vides aizsardzība, reģionālā un teritorijas attīstība, zemes pārvaldība un informācijas sabiedrība). Puķu zirnis simbolizētu gan dabu (pats par sevi kā augs), gan tādus vides elementus kā tīru ūdeni, gaisu un augsni (kas tam vajadzīgi augšanai), gan pozitīvu attīstību (puķu zirņa uz augšu stīgojošais augšanas raksturs), savukārt ar informācijas sabiedrību un tās it kā neredzamo, bet tomēr sajūtamo virtuālo vidi sasauktos puķu zirņu smarža. Dalībnieku skaits VARAM atbildības starptautiskos (ES delegācijas), Eiropas Savienības un Latvijas pasākumos paredzams ap 5 200 personu. Lai reprezentētu Latviju, plānots izmantot Latvijā selekcionētas puķu zirņu šķirnes, iespēju robežās Latvijas karoga krāsu motīvos. Vienu suvenīru vienam dalībniekam veidotu desmit puķu zirņu sēklas paciņā ar zieda attēlu, prezidentūras logo, norādi par šķirni, izaudzēšanas instrukciju, kā arī informāciju par VARAM.

Projekta rezultāti

1) Atjaunoti 10 gab. ārtelpas stendi kolekciju eksponēšanai; 2) Veikts kosmētiskais remonts esošajiem vecajiem herbārija uzglabāšanas skapjiem, izgatavotas 10 vitrīnas fiksēto kolekciju eksponēšanai; 3) Izremontēta, atjaunota telpa (aukstumkamera) in vitro kolekciju uzglabāšanai; 4) Izgatavotas un safasētas 5200 gab. Latvijā selekcionētu puķu zirņu sēklu paciņas ar pievienotu informāciju.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.11.2014
Īstenotājs Nacionālais botāniskais dārzs
Salaspils, Miera iela 1, LV-2169
Projekta kopējās izmaksas 20 155.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 20 155.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 20 155.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.