• Sākums >
  • Labiekārtošanas darbi -zaļākai Salnavai”

Labiekārtošanas darbi -zaļākai Salnavai”

Reģ Nr. 1-08/283/2015

Projekta mērķis

Akcentējot ārtelpas racionālu izmantošanu un labiekārtošanu, veicināt iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu Kārsavas novada Salnavas pagastā.

Projekta uzdevumi

Sakārtot Salnavas ciema teritoriju, veicot labiekārtošanas darbus, radot pievilcīgu vidi vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem. . Sekmēt apkārtējā vidē esošo resursu saglabāšanu un racionālu izmantošanu teritorijas attīstīšanā.

Projekta rezultāti

Veicot teritorijas labiekārtosanas darbu, brīvdabas atpūtas laukumi būs pieejams lielākam apmeklētāju skaitam un būs iespējams nodrošināt gan noorganizēt tirgošanos, novietot galda spēles. Šo teritoriju varēs izmantot visu paaudžu iedzīvotāji- gan bērni(piepūšamās atrakcijas), jaunieši stafetes, galda spēles(āra galda teniss) seniori(novuss, šahs, dambrete), mājražotāji(tirdziecība ar saražoto produkciju), uzņēmēji(gadatirgi, izstādes), amatierkolektīvi(sadanči, ielu teātri , perfomances) Nodrošinot pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas, popularizējot masu pasākumus, organizējot sporta spēles Salnavas pagastā un Kārsavas novada mērogā, tiks popularizēts veselīgs dzīvesveids, kas rosinās lauku teritorijas bērnus, pusaudžus un jauniešus un pārējos iedzīvotājus pievērsties aktīvam brīvdabas pasākumu apmeklējumam , tā turpinot tradīciju pēctecību. Lai izvērtētu projekta rezultātus, izveidosim nolikumus, aptaujas anketas, dalībnieku sarakstus, intervijas. Notiks regulāras darba grupas apspriedes. Par darbības rezultātiem informēsim presi. Kā projekta izvērtēšanas indikators darbosies projekta saturiskās un finansu atskaites. Projekts ilglaicīgi un pozitīvi ietekmēs sabiedrības aktivitātes . Uzlabosies iedzīvotāju aktivitāte un sadarbība, sociālais klimats, tiks veicināta kopības sajūta, pieredzes apmaiņa ar kaimiņu novadiem, veicināta starptautiskā sadarbība. Iedzīvotāju motivācijas kāpums dzīvot, izglītoties un strādāt Latgalē liks pamatu iedzīvotāju skaita pieaugumam. Sagatavotas 3 publikācijas presē, 1 radiointervija un 1 televīzijas sižets,1 prezentācijas materiāls. Izgatavotas 20 afišas, sagatavotas 10 pateicības, fotomateriāls. Labiekārtošanas darbu rezultātā- apzaļumots laukums 1 ha, uzlabots dīķa vizuālais skats uzstādot strūklaku un iestādot ūdensrozes, uzstādītas 2 lapenes, nolīdzināts laukuma reljefs.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 15.11.2015
Īstenotājs Kūzuls
Salnava, Kārsavas novads, Liepu iela 1, LV-5740
Projekta kopējās izmaksas 6 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.