• Sākums >
  • Dabas izziņas un pētniecisko nodarbību izglītības centra izveide Dabas liegumā “Jašas-Bicānu ezers”

Dabas izziņas un pētniecisko nodarbību izglītības centra izveide Dabas liegumā “Jašas-Bicānu ezers”

Reģ Nr. 1-08/282/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Izveidot modernu un interaktīvu apmeklētāju centru, sabiedrības vides apziņas celšana ilgtspējīgai un integrētai dabas aizsardzībai Riebinu novadā, kā arī pašvaldības kapacitātes pilnveidošana dabas izglītības jomā. Ilgtermiņa: 1. Saglabāt dabas lieguma teritorijā esošos aizsargājamos biotopus, dabas un kultūrvēsturiskās vērtības. 2. Izstrādāt modernas dabas izglītības metodes, mācību materiālus, kā arī apmācīt speciālisti/ģidu, lai nodrošinātu ilgtspējīgu dabas izglītības attīstību un informētu sabiedrību par dabas aizsardzības nozīmi. 3. Paaugstināt dabas izglītības kapacitāti, radot tajos labvēlīgākus apstākļus sekmīgai dabas izglītības attīstīšanai.

Projekta uzdevumi

Uzdevumi: 1. Iepirkuma veikšana pretendentu izvēlei ar kuriem projekta akceptēšanas gadījumā tiks slēgts līgumi. 2. Doties apmaiņas braucienos uz citiem Dabas izglītības centriem, lai iepazītu tur piedāvāto pakalpojumu klāstu un materiālus un pieredzi – 2 pieredzes apmaiņas braucieni. Projekta aktivitātes: 1. Pietauvotas pontonu mājas izgatavošana un uzstādīšana – 1 pontonmāja. 2. Dabas izziņas un pētniecisko nodarbību izglītības centra dabas lieguma ”Jašas – Bicānu ezers” teritorijā vizuālā noformējuma ekspozīcijas koncepcijas un tehnisko risinājumu izstrāde, ekspozīcijas realizācija – 1 ekspozīcijas koncepcijā un ekspozīcijas komplekts. 3. Izziņas un pētniecisko nodarbību izglītības centra vadītāja un gida apmācības – 1 cilvēks. Projekta aktivitāšu izpilde tiks veikta sadarbojoties ar Dabas aizsardzības pārvaldi (DAP), tai skaitā regulāri informējot DAP par projekta aktivitāšu izpildi un saskaņojot visas aktivitātes ar DAP.

Projekta rezultāti

Projekta darbības rezultātā tiks uzstādīta pietauvota pontonu māja Dabas lieguma “Jašas –Bicānu ezers” Bicānu ezera krastā saskaņā ar izstrādāto Dabas lieguma “Jašas –Bicānu ezers” dabas aizsardzības plānu – kā rezultātā Riebiņu novadā tiks izveidots jauns tūrisma objekts, kas informēs tūristus par Dabas lieguma teritorijā sastopamajiem augiem ,kukaiņiem, koku sugām, kā ietekmē tiks nodrošināta antropogēnās slodzes ietekmes mazināšanās un teritorijas dabas vērtību saglabāšanu. Piesaistot profesionāļus pontonu mājā tiks izveidota ĪADT dabas un kultūras vērtības interpretējoša ekspozīcija un apmācīts Izziņas un pētniecisko nodarbību izglītības centra vadītājs un gids, kas informēs visa vecuma apmeklētājus par dabas vērtību saglabāšanu, vides un cilvēka mijiedarbību, uzturēšanos noteikumiem Dabas lieguma teritorijā. Projekta redzamākais rezultāts būs izstrādātas modernas dabas izglītības metodes, mācību materiāli, kā arī apmācīts speciālists gids, kas nodrošinās ilgtspējīgu dabas izglītības attīstību un informētu sabiedrību par dabas aizsardzības nozīmi. Tāpat projekta ietvaros plānots paaugstināt pašvaldības darbinieku kapacitāti, radot tajos labvēlīgākus apstākļus sekmīgai dabas izglītības attīstīšanai, Braucot pieredzes apmaiņas braucienos uz jau esošajiem Dabas izglītības centriem. Riebiņu novada domes rīcībā ir nepieciešamās struktūras un personālresursi, lai turpinātu īstenot projekta aktivitātes ilglaicīgi, kā arī projekta īstenotāja rīcībā ir nepieciešamie finanšu resursi, lai turpinātu īstenot projekta aktivitātes ilglaicīgi.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 10.10.2019
Īstenotājs Riebiņu novada dome
Riebiņi, Saules 8, LV-5326
Projekta kopējās izmaksas 84 780.44 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 75 880.44 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.