• Sākums >
  • Lielā talka 2019 (27.aprīlis)

Lielā talka 2019 (27.aprīlis)

Reģ Nr. 1-08/27/2019

Projekta mērķis

Mērķis 2019. gadā ir iesaistīt maksimāli daudz talcinieku un visas pašvaldības, kā arī iestādes, skolas, augstskolas, nevalstiskās organizācijas, latviešus Eiropā un pasaulē. Otrs uzdevums šajā gadā – ir organizēt talkas, ne tikai atkritumu savākšanas, ( kur tas būs nepieciešams) bet organizēt šķirošanu kopā ar vākšanu. Otras starptautiskās talkas mērķis – ir popularizēt Latviju – kā videi draudzīgu un inovācijām atvērtu valsti. Pasaules talkā plānots, ka piedalīsies 160 valstis. . Rudens talkas laikā ir iecerēta informatīvā kampaņa, kā arī dažādas akcijas, kas nebūtu vairs saistītas ar atkritumu vākšanu. Bet vairāk akcents tiktu likts uz skolām -kokus stādīšanas darbiem. Laika periodā līdz talkai tiks veikta piesārņojuma kartēšana un interaktīva karte atradīsies uz mājas lapas www.talkas.lv, kura tika izveidota tieši šim pasākumam. Tāpat 2019. gadā notiks arī Eiropas latviešu ( diasporu) organizētās Eiropas latviešu talkas. Šobrīd šādas liels, visus sabiedrību integrējošs un pozitīvs pasākums ir ārkārtīgi nepieciešams visiem, kuri nav zaudējuši cerību, ka mūsu Valstij ir jāpastāv ilgtermiņā un ar nākotnes perspektīvu un ka mūsu iedzīvotājiem ir jānodrošina tīra vide, kurā uzturēties. Brīvprātības princips, kas ir pamatā šai kustībai, veicina pozitīvu domāšanu un attieksmi visās iedzīvotāju grupās, tās apvienojot un iedvesmojot.

Projekta uzdevumi

Izglītojoši pasākumi adresēti visai sabiedrībai; Iesaistīt visas pašvaldības –sadarbība ar LPS Skolas – ap 500 ( talko galvenokārt piektdien) Sabiedriskās organizācijas un iestādes –ap 300 ( daudzas talko piektdien) Iesaistīt ap 190 000 talcinieku ( ieskaitot diasporas) ;( 10%) Veikt piesārņojuma kartēšanu visā Latvijā;( www.talkas.lv ) un nodrošināt piesārņoto vietu sakopšanu; Veikt izglītojošu darbi sabiedrībā (janvāris – maijs); Sadarboties un popularizēt Vides SOS programmu. Sakopt piesārņotās teritorijas, kā galveno akcentu liekot bīstamo piesārņojumu vietu likvidēšanu, atkritumu šķirošanu – akcentējot plastmasas dramatisko ietekmi uz vidi, kā arī ūdens tilpņu, īpaši Baltijas jūras piekrastes sakopšana, piesaistot ūdenslīdēju un zemūdens makšķernieku klubus Piesaistīt maksimāli lielu masu mēdiju interesi, lai izglītojošais un informatīvais darbs darbotos paralēli ar sakopšanas darbiem; Paredzēts ir Lielās talkas filmēšana un izglītojoša kampaņa – LTV, TV3, LNT, LR1, LR2 , PBK, Rīga TV24

Projekta rezultāti

Tiks iesaistīta un audzināta plaša sabiedrība vides jomā; Tiks iztīrītas nelegālās izgāztuves un piesārņojums; Talkas laikā šķirojot savāktos atkritumus – veicināt paradumu maiņu un izglītot sabiedrību par plastmasas kaitīgumu, tai atrodoties nepiemērotās vietās. Tiks labiekārtoti pagalmi un sakoptas un apzaļumotas teritorijas. Koku stādīšanas kampaņa ( Laimes koki) – pievēršot starptautiskās sabiedrības uzmanību Latvijai ( rudens) Pateicoties mazu mēdiju atbalstam, tiks popularizēta saudzīga attieksme pret vidi un aktualizēts vides veselības nozīmīgums.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.06.2020
Īstenotājs Pēdas LV
Rīga, Vangažu 28 - 32, LV-1024
Projekta kopējās izmaksas 190 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 61 183.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 61 183.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.