„Zaļā sertifikāta” aktualizēšana, informācija un pretendentu pārbaude 2018.gadā

Reģ Nr. 1-08/27/2018

Projekta mērķis

Veicināt vides aizsardzības apziņu izprotošas un dabas resursu saudzējošas sabiedrības veidošanos Latvijā, veicot Zaļā sertifikāta uzturēšanu un izplatīšanu lauku tūrismā.

Projekta uzdevumi

Projektā ar praktiskām rīcībām paaugstināsies sabiedrības vides apziņas līmenis, paplašinot zaļā sertifikāta darbību un izvēršot to mazajās ražojošās saimniecībās, kas nodarbojas arī ar tūrismu. Izpildot zaļā sertifikāta kritērijus, saimnieki apgūs jaunas zināšanas un izpratni par vides ilgtspēju un sava uzņēmuma atbildību vides saudzēšanā. Atbilstoši kritērijiem, saimnieki ieviesīs izmaiņas savā darbībā, kas ļaus novērst vai samazināt negatīvu ietekmi uz vidi. Jauno kritēriju mērķis ir nodrošināt, ka zaļā sertifikāta prasības atbilst jaunākajām tendencēm vides aizsardzībā. Zaļā sertifikāta saimniecības izglītos arī savus apmeklētājus vides jomā, kā arī nodrošinās tiem cilvēka veselībai draudzīgākas, „zaļākas” atpūtas piedāvājumu. Projekta uzdevumi plānoti saskaņā ar 2007.gada 28.jūnija noslēgtā sadarbības līguma starp “Lauku ceļotāju” un LR Vides ministriju 1.3. punktu. Sagatavot ZS kritēriju pašpārbaudei saimniekiem pirms komisijas on-line versijā; • Ieviett kritēriju abu grupu lauku tūrisma uzņēmējiem on-line versijā, kur saimnieks pats var izdarīt novērtējumu un pārbaudīt, kuras jomas ir jāuzlabo pirms komisijas ierašanās; • On-line datu bāzes izstrāde, saglabājot pretendenta kārtējos pārbaudes rezultātus, kas aizniedzami arī saimniekam, ar iespēju salīdzināt progresu pa gadiem. ZS pārbaude un sertifikācija: o Sagatavot inspekciju braucienu grafiku, izziņot pretendentiem, informēt par braucienu grafiku ZS komisijas locekļus; o Uzturēt kontaktus ar ZS saimniecībām, veikt saraksti ar lauku tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, sniegt atbildes interesentiem; o Apsekot ~ 15 esošos lauku tūrisma uzņēmējus ar 22 apsekojuma objektiem (nepieciešams atkārtots audits) un ~ 10 jaunos ZS pretendentus; o Sagatavot inspekciju braucienu rezultātus un prezentāciju ZS komisijas sēdei, o Sagatavot un noturēt ZS komisijas sēdi, izskatot pretendentus; o Izgatavot sertifikātus; o Informēt saimniecības par komisijas sēžu rezultātiem, izsūtīt ZS uzskates līdzekļus, sertifikātus, resursu taupīšanas uzlīmes, u.c.; o Izstrādāt apsekoto saimniecību informāciju par videi draudzīgas saimniekošanas tūrisma aspektiem un izvietot mājas lapas: www.celotajs.lv datubāzē; o Organizēt ZS pasniegšanu, informējot masu medijus un sabiedrību; • Projekta un ZS publicitātes pasākumi: o Izstrādāt 2 - 3 preses ziņas, izsludinot jaunos ZS kritērijus, aicinot lauku uzņēmējus uz pieteikšanos, kā arī informējot par ZS saņēmējiem 2018.gadā; o Izsūtīt preses ziņas nacionāliem un reģionāliem medijiem, izvietot www.celotajs.lv mājas lapā un sociālajos tīklos; o Popularizēt informāciju par Zaļo sertifikātu ar Lauku ceļotāja komunikāciju kanālu, publikāciju starpniecību un lauku tūrisma uzņēmēju pasākumos. o Organizēt pasniegšanas pasākumu, kurā piedalās ~70 dalībnieki.

Projekta rezultāti

• Piesaistīts IT speciālists, lai izveidotu on-line kritēriju versiju naktsmītnēm un mazo ražojošo lauku saimniecībām; • Noorganizēts 1 kopīgs ekspertu brauciens 3-4 saimniecību auditam, jauno kritēriju pārbaudei; • Apsekoti ~ 15 lauku tūrisma uzņēmēji ar 22 apsekojuma objektiem + 10 jaunas saimniecības, izvērtētas atbilstoši ZS nolikumiem, izveidoti tūrisma apraksti. Kritērijiem atbilstošo pretendentu dati iesniegti ZS komisijai lēmumam par ZS sertifikāta piešķiršanu; • Noorganizēta ZS komisijas sēde, pieņemti lēmumi par jaunu ZS piešķiršanu vai termiņa pagarināšanu; • Izgatavoti un izsniegti vai izsūtīti zaļie sertifikāti; • Izstrādātas 2 preses ziņas, veikta ZS popularizēšana medijos; • Noorganizēts ZS pasniegšanas pasākums ~70 dalībniekiem; Kopumā projekta rezultātā, atbilstoši projekta mērķim, caur zaļā sertifikāta darbību pieaugs sabiedrības vides apziņa un izpratne par dabas saudzēšanu, veicot uzņēmējdarbību, kas izmanto dabas resursus.

Vadlīnija
Realizācijas laiks 15.12.2018
Īstenotājs Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"
Ogres raj., "Puķkalniņi", Ķegums, Ogres raj., LV-5020
Projekta kopējās izmaksas 10 393.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 7 785.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 7 785.00 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.