Jauno Eiropas Savienības prasību ieviešana radiācijas drošības jomā

Reģ Nr. 1-08/27/2016

Projekta mērķis

Jauno ES prasību ieviešana radiācijas drošības jomā

Projekta uzdevumi

Sagatavot izvērtējumu par Direktīvas 2013/59/Euratom prasību attiecībā uz dabiskajiem starojuma avotiem pārņemšanu Latvijas tiesību aktos: 1.1. veikt situācijas analīzi par Latviju, lai novērtētu, kuri no Direktīvas 2013/59/Euratom nosacījumiem par dabiskajiem starojuma avotiem ir attiecināmi uz Latviju; 1.2. izstrādāt priekšlikumus, kādā veidā varētu notikt koordinācija/sadarbība starp institūcijām, augstskolām un citām personām, kuras būtu atbildīgas par darbībām ar dabiskajiem starojuma avotiem un tām darbībām/personām, kuras ietekmē visvairāk dabiskie starojuma avoti; 1.3. izstrādāt priekšlikumus nepieciešamajām izmaiņām tiesību aktos, lai pārņemtu Direktīvas 2013/59/Euratom nosacījumus par dabiskajiem starojuma avotiem un to ietekmi uz cilvēku (tai skaitā radona rīcības plānam); 1.4. sadarbībā ar Starptautiskās atomenerģijas aģentūras ekspertiem un institūcijām organizēt semināru par radona gāzi; 2. Sagatavot izvērtējumu par Direktīvas 2013/59/Euratom attiecībā uz medicīniskās apstarošanas prasību pārņemšanu Latvijas tiesību aktos: 1.1. analizēt tiesību aktu, kuri attiecas uz medicīniskās apstarošanas jomu, prasības (t.sk. atbildīgas institūcijas, statistika) un sagatavot vērtējumu par to, kuras no šīm prasībām būtu maināmas; 1.2. analizēt esošo situāciju medicīniskās apstarošanas jomā, novērtējot radioloģisko ierīču daudzveidību; 1.3. izstrādāt priekšlikumus nepieciešamajām izmaiņām tiesību aktos, lai pārņemtu Direktīvas 2013/59/Euratom nosacījumus par medicīnisko apstarošanu; 1.4. izstrādāt priekšlikumus diagnostikas standartlīmeņiem medicīniskajām radioloģiskajām procedūrām, ievērojot starptautisku organizāciju rekomendācijas, citu ES valstu pieredzi un Latvijas situāciju; 1.5. organizēt semināru, lai apspriestu izstrādātos priekšlikumus saskaņā ar 1.3. un 1.4.punktu.

Projekta rezultāti

Projekta rezultātā izstrādātie izvērtējumi par Direktīvas 2013/59/Euratom attiecībā uz dabiskajiem starojuma avotiem un medicīnisko apstarošanu pārņemšanu Latvijas tiesību aktos tiks izmantoti izstrādājot grozījumus Latvijas tiesību aktos radiācijas drošības jomā, lai nodrošinātu Direktīvas 2013/59/Euratom pārņemšanu līdz 2018.gadam un pēc tam arī ieviešanai praksē.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.12.2016
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 6 050.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 6 050.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 6 050.00 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.