Daba it visā tevi pavada

Reģ Nr. 1-08/27/2015

Projekta mērķis

Izmantojot biopsihosociālu pieeju un ņemot vērā nometnes dalībnieku personības attīstību, individuālās intereses un vajadzības, kā arī ģimenes vērtības un tradīcijas, veicināt izpratni par vidi un dabu kā vērtību un cilvēka dzīves kvalitāti noteicošu faktoru, cilvēka un sabiedrības lomu vides aizsardzībā, kā arī veidot zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas ikdienas dzīvē tādas uzvedības īstenošanai, kas sekmē vides aizsardzību.

Projekta uzdevumi

1. Visās aktivitātēs tiks īstenota biopsihosociālā pieeja, nodrošinot to, ka problēmas un to iespējamais risinājums jāparāda vides/bioloģisko organismu, sabiedrības/sociālo procesu un psihes/emocionālā, garīgā līmenī. 2. Otrs nometnes aktivitātēs īstenojamais princips – zināšanu/izpratnes un darbības vienotība (sniegtā informācija jāsasaista ar reāli ikdienā īstenojamu uzvedību, kas sekmē vides aizsardzību un racionālu vides resursu izmantošanu, kā arī jādod iespēja apgūt un nostiprināt prasmes šīs uzvedības īstenošanai). 3. Vides izglītošana un ekoloģiskās izpratnes veidošana notiks vienoti ar jauniešiem aktuālām aktivitātēm, atbilstoši jaunieša interesēm, aktuālām attīstības vajadzībām un ģimenes/jaunieša vērtībām.

Projekta rezultāti

Zināšanas • Faktori, kas sekmē sadzīves un bīstamo atkritumu daudzuma pieaugumu; • „Zaļā” pieeja iepakojuma problēmai; • Rūpnieciskais piesārņojums un attīrīšanas iekārtas; • Zināšanas par atjaunojamiem energoresursiem, to ieguvi un izmantošanu; • Zināšanas par tīru ūdeni un tā resursiem; • Zināšanas, ka ir iespējams pavadīt laiku bez elektroierīcēm (telefons, dators, televizors); • Zināšanas par faktoriem, kas sekmē fizisko un garīgo veselību (optimisms; dzīvesspēks; veselīgs dzīvesveids). a. Zināšanas par dzīvošanu un izdzīvošanu brīvā dabā. Zināšanas par dažādu dabas faktoru izmantošanu kā resursiem izdzīvošanai. b. Zināšanas par dabas faktoru atspoguļojumu radošās aktivitātēs un mākslā, iespējām izmantot dabas resursus dekoratīvi lietišķo un mākslas objektu izgatavošanai (tai skaitā – zināšanas par to ievākšanu, sagatavošanu un uzglabāšanu). Zināšanas, kā ar dabas norišu/objektu attēlojumu iespējams paust savas emocijas un pārdzīvojumus. c. Zināšanas par to, kā dabas norises un parādības atspoguļojas latviešu dzīvesziņā (tautasdziesmās, ticējumos, sakāmvārdos, tradīcijās, rituālos, spēka zīmēs) Prasmes • Atkritumu šķirošanas prasmes • Prasme samazināt iepirkuma maisiņu patēriņu ikdienā • Prasme saskatīt bioloģisko daudzveidību savā dzīves vietā un to aprakstīt; • Prasme aprēķināt ekoloģisko pēdu; • Prasme ikdienas stresa pārvarēšanai; • Prasme lietderīgi pavadīt laiku bez elektroierīcēm (telefons, dators, televizors); • Prasme rūpēties par savu veselību, īstenot veselīgu dzīvesveidu, izmantot veselības aprūpes sistēmas resursus. a. Prasme sadzīvot/dzīvot/izdzīvot/atpūsties dabā. Prasme novērot un izmantot dabas faktorus/resursus izdzīvošanai dabā, palielinot pārliecību par sevi, pašapziņu un gribasspēku, kas nepieciešami turpmāko dzīves mērķu īstenošanai. b. Prasmes sasaistīt dabas objektu/parādību vērošanu visās to daudzveidīgajās niansēs ar savām garīgajām/psiholoģiskajām vajadzībām, emocionālo noskaņojumu. Prasme izteikt sevi caur dabas objektu/parādību atspoguļojumu, radošumu, iegūstot resursu papildu radošai enerģijai un stresa pārvarēšanai. c. Prasme izmantot/ transformēt latviešu dzīvesziņu šodienas dzīvē, paradumos, tradīcijās, gūstot no tās spēku savu mērķu īstenošanai.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 31.08.2015
Īstenotājs Mārtiņa Fonds
Rīga, Merķeļa iela 13, LV-1050
Projekta kopējās izmaksas 14 101.46 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 889.46 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 889.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.