Dienas vides izglītības nometne „Zaļie pirkstiņi”

Reģ Nr. 1-08/27/2014

Projekta mērķis

Veicināt vispārizglītojošo klašu skolēnos un skolēnos ar speciālām vajadzībām, izpratni par vidi un dabu, tās problēmu apzināšanā un risināšanā, tādējādi radot viņos sociālās atbildības izjūtu par Latvijas dabas nākotni un veidot videi draudzīgu piederības apziņu un lietderīga brīvā laika pavadīšanu, attīstot viņu sociālās saskarsmes prasmes

Projekta uzdevumi

Projekta uzdevumi: 1.Organizēt piecu dienu iekļaujošās dienas vides izglītības un dabas izpētes nometni „Zaļie pirkstiņi ”. 2. Iesaistīt nometnes dalībniekus dažādu eksperimentu un pētījumu veikšanā par dabas norisēm vasarā, kuras skolēniem saistās ar vārdu daba, vide- augi, dzīvnieki, svaigs gaiss, tīrs ūdens, sakopta apkārtne. 3.Radīt izpratni, ka izlietotu materiālu – papīru, plastmasu, stiklu - var izmantot kā otrreizēju izejvielu jaunu lietu radīšanai. 4.Attīstīt bērnu spējas darboties kolektīvā, saglabājot un pilnveidojot savu individualitāti.

Projekta rezultāti

Šī gada vasarā no 30.jūnija līdz 4.jūlijam Talsu sākumskolā būs notikusi dienas vides izglītības un dabas izpētes nometne „Zaļie pirkstiņi”. Tajā būs piedalījušies sākumskolas vecuma 30 bērni, no kuriem 6 bērni ir ar speciālām vajadzībām. Nometnes laikā audzēkņi būs pētījuši, eksperimentējuši, apzinājuši dabas norises, būs iesaistīti vides problēmu apzināšanā un izpratnē. Nometnes dalībnieki būs uzzinājuši, ka dabas resursi – ūdens, augi, dzīvnieki, gaiss nav izmantojami bezgalīgi, ka tie ir jāsaudzē. Par to viņi būs pārliecinājušies, veicot dažādus eksperimentus ar augiem, ūdeni, gaisu. Vērojot un pētot ūdeni jūrmalā, audzēkņi būs mācījušies saprast, ka jūras krasts aizaug, ūdens resursi kļūst mazāk, tie jāsaudzē. Ekskursijā Stendes meteoroloģiskajā stacijā nometnes dalībnieki būs uzzinājuši par laika apstākļu novērojumiem un iespējamiem apdraudējumiem nelabvēlīgām klimata izmaiņām. Dienā, kad pie bērniem ciemosies kanisterapijas biedrības pārstāvji ar dzīvnieciņiem (šinšillu, sesku, žurku, trusi, suni, kaķi, jūras cūciņu), viņi varēs izprast, ka dzīvniekam esot mājās ir savi plusi un mīnusi. Katrs dzīvnieks prasa aprūpi. Tam ir sava smaka, tas kustas, prasīsies pastaigā, būs jāpabaro, būs jāsakopj aiz tā katru dienu, nevis tikai tad, kad bērnam to gribēsies. Audzēkņi būs mācījušies būt sociāli atbildīgi – ja dzīvnieciņu paņems mājās, tad arī par to būs jāgādā. Viņi būs sapratuši, ka ikkatra no savām vēlmēm iegūt mīļdzīvnieku ir vairākkārt jāapdomā. Par to viņi būs pārliecinājušies, apmeklējot Talsu novada dzīvnieku patversmi. Audzēkņi būs kļuvuši sociāli atbildīgāki pret apkārtējo vidi, būs sapratuši, ka jebkura nomestā plastmasas vai stikla pudele nodara lielu kaitējumu apkārtējai videi. Bērni būs iemācījušies izmantot izlietotu materiālu-plastmasu, stiklu, papīru kā otrreizēju izejvielu jaunu lietu radīšanai. Mēs kā Talsu novada iedzīvotāji būsim sakopuši kādu savas pašvaldības teritorijas daļu (daļu jūras kāpu zonas), būsim devuši ieguldījumu sava novada labiekārtošanā. Nometnes dalībnieki būs kvalitatīvi paaugstinājuši savas kompetences dabas zinībās, vides un sociālajā mācībā. Tās ļoti labi noderēs bērniem ar un bez speciālām vajadzībām jaunajā mācību gadā. Gan skolēni ar speciālām vajadzībām, gan vispārizglītojošo klašu audzēkņi būs lietderīgi kopā pavadījuši 5 vasaras brīvdienas, viņi būs kopā apguvuši jaunas zināšanas, izpratni par norisēm dabā, kopā būs interesanti atpūtušies brīvajā laikā, būs attīstījusies viņu saskarsmes prasmes.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 01.08.2014
Īstenotājs Talsu novada fonds
Talsi, Kr.Valdemāra iela 17a, LV-3201
Projekta kopējās izmaksas 2 992.29 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 249.79 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 250.00 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.