• Sākums >
  • Dabas parka “Engures ezers” dabas aizsardzības plānā iekļautā apsaimniekošanas pasākumu kompleksa – „Putnu salas” ieviešana

Dabas parka “Engures ezers” dabas aizsardzības plānā iekļautā apsaimniekošanas pasākumu kompleksa – „Putnu salas” ieviešana

Reģ Nr. 1-08/277/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Dabas aizsardzības plānā iekļauto augstas prioritātes apsaimniekošanas pasākumu veikšana Engures ezera ziemeļu daļā, lai saglabātu Engures ezera ligzdojošo un caurceļojošo putnu sugu daudzveidību un skaitu, veicot niedrāja fragmentāciju - pļaujot un veidojot ūdensteču un slīkšņu saliņu mozaīku kā ūdensputniem piemērotu ligzdošanas un barošanās vietu Engures ezera ziemeļu daļā. Ilgtermiņa: Izveidot inovatīvu dabas vērtību aizsardzības, izpētes un apsaimniekošanas kompleksu – „Putnu salas” Engures ezera ziemeļu daļā – teritorijā, kuru veido daudzstūra figūra ar šādām virsotnēm: Ķipati, Laides gals, Mērsraga kanāla izteka un ezera ziemeļu mala. Projektā galvenie pasākumi paredzēti ezera aizaugušās teritorijas samazināšanai, izveidojot salu mozaīkas ainavu, tādejādi radot daudzas ūdensputniem piemērotas ligzdošanas teritorijas.

Projekta uzdevumi

1. Dabīgo zālāju atjaunošana pļaujot teritorijas 12 ha platībā Engures ezera ziemeļu daļā divas reizes veģetācijas periodā, aktivitātes A1 ietvaros; 2. Niedru pļaušana uz mākslīgajām salām un ūdensteču atbērtnēm Engures ezera ziemeļu daļā divas reizes veģetācijas periodā, 11 ha platībā aktivitātes A2 ietvaros.; 3. Padziļinātu ūdensteču un slīkšņu saliņu veidošana saskaņā ar būvprojekta „Putnu salas Engures ezerā, NATURA 2000 teritorijā” būvniecības kārtu „D”, izveidojot ūdensteci 359 m garumā ar spoguļvirsmas laukumu 0.36ha un ligzdošanas salu 2.51 ha platībā, Aktivitātes A3 ietavaros; 4. Padziļinātu ūdensteču un slīkšņu saliņu veidošana saskaņā ar būvprojekta „Putnu salas Engures ezerā, NATURA 2000 teritorijā” būvniecības kārtu „F”, izveidojot ūdensteces ar kopējo garumu 900m, kopējo spoguļvirsmas laukumu 1.1 ha un ligzdošanas salas 3.5ha, Aktivitātes A4 ietavaros.

Projekta rezultāti

Biedrība par saviem finansu resursiem plāno veikt atjaunotās teritorijas uzturēšanu, kas tuvākajos 5 gados varētu sastādīt aptuveni 2000 EUR gadā. Projektā sasniegtie rezultāti pēc projekta pabeigšanas tiks uzturēti saskaņā ar dabas parka “Engures ezers” dabas aizsardzības plānā (turpmāk tekstā – DAP) iekļautajiem nosacījumiem un apsaimniekošanas pasākumu sarakstu, kā arī ar Ministru kabineta 2012. gada 28. augusta noteikumiem Nr.596, “Dabas parka “Engures ezers” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.09.2019
Īstenotājs Mednieku - makšķernieku biedrība "Nurme"
Mērsrags, Ozolu iela 8, LV-3284
Projekta kopējās izmaksas 79 950.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 71 100.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 59 600.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.