• Sākums >
  • Dabas lieguma “Ances purvi un meži” dabas aizsardzības plāna ieviešana

Dabas lieguma “Ances purvi un meži” dabas aizsardzības plāna ieviešana

Reģ Nr. 1-08/276/2018

Projekta mērķis

Projekta īstermiņa mērķis ir realizēt būtisku daļu no teritorijas aizsardzības plānā definētajām aktivitātēm. Plānotās darbības ietver sugu dzīvotņu atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumus, gan arī sugu un biotopu izpētes un monitoringa darbības. Projektā ietvertās aktivitātes un to apjoms ir mērķtiecīgi izvēlēts, lai varētu precizēt un būtiski uzlabot atlikušo aizsardzības plānā minēto darbību realizāciju un apjomu.

Projekta uzdevumi

1. Potenciāli vērtīgo atklāto aizsargājamo zālāju atjaunošana un apsaimniekošana 8ha lielā platībā; 2. Koku sanesumu likvidēšana Irbē un Stendē 100m3 lielā apjomā; 3. Informatīvo zīmju izvietošana Irbes upes krastu posmos, kur nav vēlama laivotāju izkāpšana – 8gb; 4. Meža ceļu sezonāla noslēgšana ar norobežojošām barjerām 8 vietās; 5. Apauguma mazināšana purvainās ieplakās biotopa mozaīkas uzturēšanai 30ha platībā; 6. Biotehnisko pasākumu kompleksa izvērtēšana medņu riestos; 7. Četru lielo plēsīgo putnu ligzdu kontrole; 8. Bioloģiski vecu ozolu atēnošana 80gb; 9. Ķekarpapardei optimālo biotopu uzturēšana 6ha platībā; 10. Apsaimniekošanai nozīmīgu meža ceļu klātnes stiprināšana un uzturēšana funkcionālā stāvoklī 300m garā kopposmā; 11. Apauguma mazināšana Jaunciema purvā – Lēzela lipares dzīvotnes uzturēšana 6,2ha platībā; 12. Abavas labā krasta ornitoloģiskā izpēte ar mērķi noteikt teritorijas ornitoloģisko vērtību un izvērtēt lieguma robežu paplašinājumu – dabas liegumā “Nagļu un Ansiņu purvs”; 13. Abavas labā krasta ornitoloģiskā izpēte ar mērķi noteikt teritorijas ornitoloģisko vērtību un izvērtēt lieguma robežu paplašinājumu – dabas liegumā “Druviņu tīrelis”.

Projekta rezultāti

Daļa no plānotajām aktivitātēm ir definējamas kā vienreizējs pasākums (ornitoloģiskā izpēte; ligzdu kontrole; biotehnisko pasākumu kompleksā izvērtēšana), kur uzturēšanas izmaksu nav. Daļa aktivitāšu (informatīvo zīmju izvietošana, barjeru uzstādīšana) uzturēšanai ir minimālas. To var nodrošināt regulāri apsekojot darbu realizēšanas vietas un savlaicīgi novēršot bojājumus. Savukārt tādas aktivitātes kā – koku sanesumu likvidēšana, ceļu klātnes uzlabošana, ozolu atēnošana, pļavu atbrīvošana no kokaugu apauguma t.i. biotopu uzturēšana arī ir saistīta ar regulāru teritorijas apsekošanu un laicīgi novēršot bojājumus vai novācot kokaugu atvases būtiskas uzturēšanas izmaksas nav paredzamas. Savukārt atjaunoto bioloģiski vērtīgo zālāju ikgadēju uzturēšana būs iespējama ar Lauku atbalsta dienesta atbalsta maksājumu palīdzību.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.10.2019
Īstenotājs Zaļā doma
Ances pag., Puteri, LV-3612
Projekta kopējās izmaksas 87 374.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 77 844.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 24 728.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.