• Sākums >
  • Dabas aizsardzības plāna īstenošana Burtnieku ezera pļavās

Dabas aizsardzības plāna īstenošana Burtnieku ezera pļavās

Reģ Nr. 1-08/275/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: • Atbrīvot Burtnieka ezera A krasta palieņu pļavas no koku un krūmu apauguma; • Izveidot sabiedrībai pieejamu dabas tūrisma un izziņas infrastruktūru. Ilgtermiņa: • Projekta dalībniekiem, novada iedzīvotājiem un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas apmeklētājiem paaugstināt izpratni par Latvijas dabas aizsardzības sistēmu, kā arī dabas vērtībām dabas liegumā “Burtnieku ezera pļavas” un Burtnieka ezerā; • Attīstīt īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanas prasmes, kuras tiks pielietotas turpmākajos uzturēšanas procesos; • Sekmēt dabas tūrisma un vietējās ekonomikas attīstību Burtnieku novadā.

Projekta uzdevumi

1. Krūmu un koku izciršana palieņu pļavās ezera A krastā 25 ha platībā 2018.gada oktobrī-decembrī no Burtnieku vecajiem kapiem līdz Dūres upes ietekai; 2. Būvprojekta izstrāde kāpņu un laipu ierīkošanai (1 līgums par būvprojekta izstrādi); 3. Informācijas apkopošana un informatīvo stendu maketēšana (1 autorlīgums par 7 mazām planšetēm un 2 lieliem informācijas stendiem); 4. Informatīvo katedras tipa stendu ar planšetēm izgatavošana un izvietošana – 7 mazās informatīvās planšetes A3, 2 lielformāta informatīvie stendi 2x“A0” (ar jumtu); 5. Koka kāpņu ierīkošana 2 vietās ezera krastā nokāpšanai no stāvkrasta ezera palienē – pie Burtnieku vecajiem kapiem un pie Burtnieku evaņģēliski luteriskās baznīcas; 6. Koka laipu ierīkošana uz gulšņiem kopumā 150 m garumā dabas takas mitrākajās vietās; 7. Krūmu un koku atvašu pļaušana palieņu pļavās ezera A krastā 25 ha platībā 2019.gada septembrī-oktobrī no Burtnieku vecajiem kapiem līdz Dūres upes ietekai.

Projekta rezultāti

Visi projekta īstenošanas laikā veiktie infrastruktūras uzlabojumi un labiekārtojumi tiks izmantoti un uzturēti pēc projekta beigām. Jaunā infrastruktūra tiks veidota tā, lai kalpotu iespējami ilgāku laiku – informatīvo stendu pamatni plānots veidot ar betona “pēdu”, lai novērstu koka detaļu satrunēšanu. Tāpat arī kāpņu un laipu izgatavošanā un uzstādīšanā tiks meklēts risinājums, kas nodrošinās infrastruktūras ilgmūžību. Turpmākajos gados būs nepieciešama krūmu atvašu pļaušana visā teritorijā. To veiks pašvaldība par saviem finanšu līdzekļiem, plānotās darbības saskaņojot ar zemju īpašniekiem. Uzstādītās informatīvās planšetes, ja tās tiks sabojātas vai būs nolietojušās, tiks nomainītas. Šo darbību īstenos pašvaldība par saviem finanšu līdzekļiem vai piesaistot arējos finanšu resursus. Teritorijas monitoringu un uzturēšanu pašvaldība veiks gan 5 gadu uzraudzības periodā, gan pēc tā. Pēc šīs infrastruktūras izveides pašvaldība plāno attīstīt arī teritoriju, kas atrodas ārpus dabas lieguma, bet ir cieši saistīta ar to – atjaunot lapeni pie Burtnieku ev.lut. baznīcas, izvietot norādes uz dabas taku, un veikt citus pasākumus vides pieejamības un pievilcības uzlabošanai.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.10.2019
Īstenotājs Burtnieku novada pašvaldība
Burtnieki, Burtnieku pagasts, Jāņa Vintēna 7, LV-4206
Projekta kopējās izmaksas 67 850.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 61 065.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.