• Sākums >
  • Inovatīvs sabiedrības izglītošanas un informēšanas instruments dabas liegumā “Lielie Kangari”

Inovatīvs sabiedrības izglītošanas un informēšanas instruments dabas liegumā “Lielie Kangari”

Reģ Nr. 1-08/274/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Veicināt informatīvās bāzes izveidi par dabas liegumu “Lielie Kangari” digitālā vidē dabas un vēstures izzināšanai, un sabiedrības izglītošanai par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas vērtību un nozīmību. Nodrošināt informatīvās bāzes aktīva patēriņa iespējas interaktīvā veidā: radīta animācijas filma par Latvijā lielākās osu grēdas veidošanos, radīta virtuāla dabas takas tūre, 360 video četros gadalaikos, kā arī radīta dabas izziņas spēle. Ilgtermiņa: Nodrošināt dabas lieguma “Lielie Kangari” dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un aizsardzību, ar inovatīviem risinājumiem sabiedrības izglītošanās procesos. Padarīt pieejamu īpaši aizsargājamu dabas teritoriju virtuālā vidē, saglabājot neizmainītu “Lielo Kangaru” osu grēdas reljefu un teritorijas biotopu ar tajā esošajām retajām augu sabiedrībām, kā arī saglabājot neietekmētu dabisko vidi reto un aizsargājamo sugu populācijas dzīvotspējai.

Projekta uzdevumi

1. Darba grupas izveide (1 darba grupa); 2. Darba plāna izstrāde (1 darba un aktivitāšu plāns); 3. Sabiedrības informēšana par projekta uzsākšanos un mērķi (1 preses relīze); 4. Iepirkuma un cenu aptaujas organizēšana (1 iepirkums un 2 cenu aptaujas); 5. Līgumu slēgšana (noslēgti 3 līgumi); 6. Dabas izziņas virtuālās spēles “Noķer dabu” izveide (1 spēles aplikācija); 7. Dabas izziņas spēles “Noķer dabu” bukletu maketēšana (1 spēles makets); 8. Dabas izziņas spēles “Noķer dabu” bukletu druka (1 drukas pakalpojums) 9. Gadalaiku 360 video veidošana (4 video klipi) 10. Animācijas filmas veidošana (1 animācijas filma) 11. Virtuālās tūres veidošana (1 virtuālās tūre); 12. Sabiedrības informēšana par projekta rezultātiem (1 preses relīze); 13. Projekta atskaišu gatavošana (1 projekta atskaite).

Projekta rezultāti

Projektā izstrādātā sabiedrības izglītošanas un informēšanas instrumenta virtuālā forma turpmākos gadus tiks uzturēta atsevišķā interneta platformā. Tās esamība tiks regulāri aktualizēta skolās, tūrisma informācijas centros, kultūras pasākumos, Ropažu novada pašvaldības izdevumā “Ropažu vēstis” un citos komunikācijas veidos, kā arī Ropažu mājaslapā www.ropazi.lv tiks izvietots reklāmas baneris ar tiešo piekļuves saiti. Mājas lapas uzturēšanas, aktualizēšanas un uzlabojumu izmaksas tiks segtas no pašvaldības līdzekļiem. Izziņas spēle dabā tiks nodrošināta gida pavadībā dabas lieguma teritorijā. Bukletu atjaunināšanas, maketēšanas un drukas izmaksas tiks segtas no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Par bukletu pieejamību regulāri tiks aktualizēta informācija skolās, tūrisma informācijas centros, kultūras pasākumos, Ropažu novada pašvaldības izdevumā “Ropažu vēstis” un citos komunikācijas veidos.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.10.2019
Īstenotājs Ropažu novada pašvaldība
Ropaži, Sporta iela 1, LV-2135
Projekta kopējās izmaksas 45 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 40 500.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.