• Sākums >
  • Nometne ’’ZAĻĀS DOMĀŠANAS NEDĒĻA’’

Nometne ’’ZAĻĀS DOMĀŠANAS NEDĒĻA’’

Reģ Nr. 1-08/274/2015

Projekta mērķis

Nometnes mērķis ir ar interaktīvām mācību metodēm, veicināt zināšanu un izpratnes veidošanos par vidi un dabu, īpaši par ‘’Zaļo domāšanu’’, kā arī tur notiekošajiem procesiem un sekmēt saturīga brīvā laika pavadīšanu vasaras periodā.

Projekta uzdevumi

Darbošanās nometnē dos arī praktiskas zināšanas, veicinās dalībnieku ekoloģisko- zaļo domāšanu, iemācīs dalībniekus orientēties apvidū, loģiski spriest, un savas idejas ielikt radošajos darbiņos, kas taps gan no dabas materiāliem, gan no otrreizējās pārstrādes produktiem- vecām plastmasas un stikla pudelēm; veciem audumiem; makulatūras. Vāksim makulatūru, ko varēs tālāk nodot pārstrādei un daļu no tās izmantot arī radošo ideju realizācijā meistarklasē ‘’Papīram otro dzīvi!’’. Tāpat, motivēsim bērnus aizdomāties arī par stikla un auduma otrreizējo izmantošanu un dalību meistarklasēs: ‘’Stiklam otro dzīvi!’’ un ‘’Audumam otro dzīvi!’’. Lai iepazītos ar dažāda veida saimniekošanas, vides izmantošanas iespējām, ir paredzēta mācību ekskursija uz dolomītatradni ‘’Pērtnieki’’, tur izveidotajiem zivju dīķiem, zirgaudzētavu, stārķu novērošanas vietu, dabas objektu apskati un vērošanu. Ne vienmēr bērni paši kopā ar vecākiem to var atļauties, kaut kur izbraukt, bet te savienojot lietderīgo ar atpūtu un izziņas darbu, parādīsim arī kādām metodēm, iespējām laukos var strādāt un nodarboties, izmantojot apkārtnē esošos dabas resursus. Nometnes laikā daļa no aktivitātēm noritēs brīvā dabā un daļa telpās. Lai viņi arī aizdomātos par zaļo dzīvesveidu, pētīsim dažāda veida informāciju, lietosim uzturā veselīgu pārtiku, sulas, augļus un dārzeņus. Cerēsim uz to, ka nometnes laikā iegūtā informācija, zināšanas, prasmes noderēs bērniem arī turpmāk un spēs viņi visus dabā notiekošos procesus uztvert arī no citu skatu punkta – veidojot saudzīgu attieksmi pret visu. Lai pēc iespējas plašāka sabiedrības daļa uzzina, par īstenotajām aktivitātēm, veiksim arī virkni publicitātes pasākumu.

Projekta rezultāti

Noorganizēta 5 dienu nometne ‘’Zaļās domāšanas nedēļa’’ 20 Dravnieku pamatskolas audzēkņiem, īstenojot plānoto dienas kārtību/kas ir pielikumā/ kā ietvaros: o Apgūtas jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas dabas izzināšanas jomā, jaunu zināšanu ieguvē saistībā ar ‘’zaļo domāšanu un zaļo dzīvesveidu’’:  Veselīga uztura piramīda;  Makulatūras vākšanas akcija;  Stikla izstrādājumu un pudeļu vākšanas akcija;  Radošo meistarklašu īstenošana, veicot katram bērnam individuālo meistardarbu no otrreizējās pārstrādes materiāliem;  Izglītojošo nodarbību skolotāja – psihologa nodarbību īstenošana; o Īstenota izzinošā un izglītojošā ekskursija pa AustrumLatgali, apskatot skaistus dabas objektus un vietas /Karjers "Pērtnieki" apskate/Rēzeknes novada Sakstagala pagastā; izveidotos un aprīkotos divus zivju dīķus makšķerniekiem, dolomīta ieguves karjerus/; Zirgu sēta ‘’Untumi’’; Rēzeknes skatu tornis utml. o Veikta radošajās darbnīcās izstrādāto un sagatavoto darbu izstāde, prezentācija; o Veikts nometnes izvērtējums un iegūtās pieredzes nodošana citiem caur sociālajiem tīkliem un presi; o Bērniem gūtas jaunas emocijas, pozitīvs enerģijas lādiņš, saturīgi pavadīts brīvais laiks

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.08.2015
Īstenotājs Atspulgs L
Riebiņu novads, Riebiņi, Saules iela 8, LV-5326
Projekta kopējās izmaksas 2 012.17 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 1 489.77 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 1 489.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.