• Sākums >
  • Vasaras superskola “Dziļāk mežā”

Vasaras superskola “Dziļāk mežā”

Reģ Nr. 1-08/271/2015

Projekta mērķis

Veicināt skolēnu vispusīgu izglītību par meža un mitrāju nozīmi, to vērtībām.

Projekta uzdevumi

Veicināt izpratni par meža dzīvniekiem, augiem, to saglabāšanas iespējām. Izpratnes veicināšanai par mitrājiem un mežiem, organizēt izbraukumus uz nozīmīgākajām vietām Latvijā. Palīdzēt skolēniem radīt priekšstatu par meža un mitrāju nozīmi klimata izmaiņu apstākļos.

Projekta rezultāti

16 skolēni apguvuši zināšanas par mežu un mitrājiem, to raksturīgāko floru un faunu 2) Skolēni apguvuši prasmi noteikt dažādas augu un dzīvnieku sugas mežā un mitrājos. 3) Skolēni apguvuši pamatzināšanas par purvu, tam raksturīgākajiem augiem, dzīvniekiem un purva uzbūvi un ģeoloģiju, purva nozīmi ekosistēmā un klimata izmaiņu procesos. 2 4) Veikta gaisa tīrības izvērtēšana pēc skolas apkārtnē esošajiem kokiem un salīdzinājums ar gaisa tīrību Trikātas centrā un tuvākajā mežā. 5) Izveidoti apkopojoši materiāli, tabulu veidā, par veiktajiem pētījumiem. Izdarīti secinājumi par iespējām saudzēt meža resursus, lai saglabātu gaisa kvalitāti. 6) Izveidota vides spēle par mežu un

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 15.09.2015
Īstenotājs Trikātas pamatskola
Trikātas nov., Beverīnas nov., "Gaismaskalns", Trikāta, LV-4731
Projekta kopējās izmaksas 1 665.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 1 068.75 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 1 068.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.