• Sākums >
  • Jauno pētnieku lidojums Laurēnijā

Jauno pētnieku lidojums Laurēnijā

Reģ Nr. 1-08/26/2015

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir noorganizēt 5 dienu dienas vides izglītības nometni 60 Laurenču sākumskolas 1.-6.klašu skolēniem 2015.gada augustā, lai pilnveidotu skolēnu izprani par dabas procesiem un cilvēka rīcības ietekmi uz vidi un rosinātu vietējās kopienas iesaisti vides jautājumu risināšanā.

Projekta uzdevumi

 Noorganizēt vides izglītības nometni 60 Laurenču sākumkolas 1.-5. klašu skolēniem untopošiem pirmklasniekiem, kas veido padziļinātu izpratni un rada interesi par dabas procesiem, vides un cilvēka rīcības mijiedarbību, rosina viņus aktīvai rīcībai vides aizsardzībā.  Stiprināt skolēnu piederības un atbildības sajūtu par savu skolu, tuvējo apkārtni, izzinot tās unikalitāti un iesaistot viņus šīs apkārtnes labiekārtošanā un uzturēšanā.  Nostiprināt skolotāju sadarbību un iesaistīt vietējo kopienu turpmākā vides izglītības darba veikšanā un vides jautājumu risināšanā.

Projekta rezultāti

• Profesionālu pedagogu un speciālistu vadībā 60 Laurenču sākumskolas skolēni piecu dienu nometnē būs ieguvuši pamatzināšanas par trīs ekosistēmu (meža, jūras, purva) darbību un cilvēka rīcības ietekmi uz dabas procesiem; • Skolēni nometnē gūtos iespaidus būs apkopojuši elektroniskajā grāmatā „Laurēnijas dabas pasaule“ un izveidojuši mācību līdzekli „Dabas ABC“, ko skolotāji varēs izmantot mācību darbā citu skolēnu ieinteresēšanai par skolas apkārtni; • Skolēni būs pilnveidojuši Baskāju (sajūtu) takas izveidi skolas apkārtnē; • Skolēni būs sakopuši teritoriju skolas, Ķeizarskata un Ķeizara krēsla apkārtnē; • Skolēni no otrreiz izmantojamiem materiāliem būs izveidojuši dažādus skolās ikdienā izmantojamus priekšmetus, piemēra, sēžamos pufus no PET pudelēm un auduma atgriezumiem, puķu podus, dekorus, fotogrāfiju rāmīšus, galda organizatorus, pārsegus soliņiem skolas zaļā klasē u.tml. • Laurenču sākumskolas skolotāju komanda būs izveidojusi un izmēģinājusi vides izglītības nometnes modeli, kas nākotnē varētu klūt par nozīmīgu tradīciju skolas vides izglītības mērķu īstenošanai. • Skolotājiem būs konkrētas idejas vides jautājumu iekļaušanai turpmākajā skolas mācību darbā un savstarpējai sadarbībai. • Skolas kopienai būs izveidojusies sadarbība ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Gaujas nacionālā parka administrāciju tālāka vides izglītības darba veikšanai un vides jautājumu risināšanai.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 01.09.2015
Īstenotājs Laurenču sākumskolas vecāku atbalsta biedrība
Sigulda, Rasas iela 9, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 6 683.29 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 223.29 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 223.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.