Zaļie darbi

Reģ Nr. 1-08/269/2015

Projekta mērķis

Mācīt bērniem draudzīgi dzīvot saskaņā ar dabu, pētot un iepazīstot Ziemeļlatgales augu un dzīvnieku daudzveidību. Sniegt informāciju sākumskolas vecuma bērniem par vides piesārņojuma problēmām, liekot aizdomāties par dabas resursu taupīgu izmantošanu un to atjaunošanu. Radīt bērnos interesi un izpratni par vidē un dabā notiekošajiem procesiem, aktualitātēm, problēmām, veicināt iesaistīšanos vides aizsardzībā.

Projekta uzdevumi

1. Sniegt zināšanas par dabas piesārņojuma ietekmi uz augu, dzīvnieku, cilvēku attīstību. 2. Saudzīgi izturēties pret dabu, apzināties savu atbildību pret apkārtējo vidi, apkārtnes sakopšanu, resursu taupīšanu, to racionālu izmantošanu. 3. Mācīt saprast dabu, rūpēties par sevi un apkārtējo vidi. Veidot aktīvu dzīves pozīciju dabas aizsardzībā. 4. Realizēt vides mācības aktivitātes ikdienā. 5. Nostiprināt un norūdīt bērnu veselību, pilnveidojot kustību prasmes un iemaņas, attīstīt tikumiskās īpašības, darbojoties drošā, ekoloģiski tīrā vidē. 6. Pētīt, atpazīt aizsargājamos un ārstnieciskos augus dabā. 7. Veikt lielāko, vecāko pilsētas koku izpēti.

Projekta rezultāti

Novadīta 5 dienu nometne; Nometnē piedalījušies 20 Balvu novadā dzīvojošie bērni vecumā 6-7 gadi; Izgatavota nometnes avīze „Zaļā zavīze”20 gab., bukletus 20 gab.(saraksts, foto); Nometnes laikā organizēta 5 pīlādžkociņu stādīšana Balvu pirmskolas izglītības iestādes„Pīlādzītis” teritorijā; Nometnes laikā apmeklēts Litenes pagasta SIA „AP Kaudzītes” , Viļakas novada Meža muzejs, Viļakas novada Susāju pagasta SIA „Mieriņi” bioloģisko saimniecību (foto); Nometnes 5.dienā dalībnieki no plastelīna, dabas materiāla un aplicējot izveidos dzīvniekus (foto); Izgatavos savus radošos darbus izstādei „Es dabā”(foto).

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 17.09.2015
Īstenotājs Balvu pirmsskolas izglītības iestāde "Pīlādzītis"
Balvi, daugavpils iela 59, LV-4501
Projekta kopējās izmaksas 1 993.22 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 1 493.22 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 1 493.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.