Dabas koncertzāle 2017

Reģ Nr. 1-08/268/2016

Projekta mērķis

Uzsvērt dabas nozīmi cilvēku dzīvē, uzskatāmi to parādot caur dabas tēmu, organizējot 2 publiskos pasākumus.

Projekta uzdevumi

1.Iepazīstināt sabiedrību ar Latvijas dabu, konkrēti ar slieku tēmu. 2. Veicināt sabiedrības atbalstu dabas aizsardzības pasākumiem. 3.Veicināt videi draudzīgu saimniekošanu un vides tūrismu. 4. Veicināt vides organizāciju sadarbību vides izglītības un vides zinātnes jomā. 5. Vairot sabiedrības (īpaši jauniešu) interesi par vides zinātnes nozari un saistītām specialitātēm. 6. Veicināt vides atbildības sajūtu Latvijas sabiedrībā. 7. Veicināt dabas aizsardzības sadarbību plašākajā Eiropas kontekstā. 8. Laikā pirms koncerta un pēc koncerta skolēnus izglītot par dabas zinātnes jautājumiem

Projekta rezultāti

1.Paaugstināts atbalsts dabas aizsardzības pasākumiem. 2.Paaugstināta izpratne par sliekām, to dzīvošanas biotopiem, nozīmi dabā un cilvēka ietekmi uz to. 3.Palielināta sabiedrības iesaistīšanās sabiedriskā monitoringa un dabas vērotāju pasākumos. 4..Attīstīts atbildīgs vides tūrisms. 5. Nodrošināta publicitāte vietējos un nacionālajos plašsaziņas līdzekļos par biotopu aizsardzību un ilgtspējīgu apsaimniekošanu. 6.Stiprināta sadarbība starp vides izglītības un vides zinātnes organizācijām Latvijā un Baltijas reģionā. 7. Izstrādāts metodisks materiāls zinātniskām laboratorijām par sliekām, kurš ir bezmaksas pieejams vides izglītotajiem. 8. Organizēti divi bezmaksas koncerti, kurus apmeklē vismaz 7000 cilvēku.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 09.16.2017
Īstenotājs Dabas koncertzāle
Balvu novads, Balvi, Vidzemes iela 10a-14, LV-4501
Projekta kopējās izmaksas 95 039.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 65 050.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 53 890.00 €