• Sākums >
  • Iepazīsti un mācies palīdzēt!

Iepazīsti un mācies palīdzēt!

Reģ Nr. 1-08/268/2015

Projekta mērķis

Rosināt jauniešus iepazīties ar vides problēmām un praktiskā darbībā apgūt jaunas, videi draudzīgas uzvedības normas, zināšanas, prasmes un iemaņas dzīves kvalitātes uzlabošanā, neradot draudus apkārtējai videi, popularizējot aktīvu un veselīgu dzīvesveidu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu vienaudžos un sabiedrībā.

Projekta uzdevumi

1. Iepazīties ar lauksaimniecības ietekmi uz vidi zemnieku saimniecībās un mājražošanu, veicot arī praktiskus darbus. 2. Sakopt un pilnveidot peldvietu Stāmerienas ezerā pie Stāmerienas pamatskolas. 3. Apgūt orientēšanās prasmes. 4. Mācīties dzīvot saskaņā ar dabu – vērot, palīdzēt, pilnveidot, apgūstot dažādas pašapkalpošanās prasmes un saprātīgi mācoties izmantot pieejamos dabas resursus. 5. Radošās nodarbībās no otrreizējiem resursiem un sadzīvē nevajadzīgām lietām veidot jaunas lietas.

Projekta rezultāti

• Nometnes dalībnieki uzzinās par vides faktoru ietekmi uz iedzīvotāju veselību un katra indivīda uzdevumiem vides saglabāšanā. • Apgūt dažādas dzīvesprasmes, apmeklējot un darbojoties daudznozaru saimniecībā „Dzelzavieši”. • Rūpēsies lietu sakārtotību savā dzīvesvidē, mācīsies saprātīgi izmantot dažādus dabas resursus. • Apgūs orientēšanās prasmes. • Piedalīsies estētiski sakārtotas peldvietas izveidošanā pie Stāmerienas pamatskolas. • Radošās nodarbībās vecām un nevajadzīgām lietām dos jaunu veidolu. • Veiks nometnes darbības izvērtējumu, norādot savus ieguvumus, un sagatavos prezentācijas materiālu un publikāciju masu medijos. • Veidosies izpratne, ko nozīmē dzīvot saskaņā ar dabu un būt atbildīgam par to.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.08.2015
Īstenotājs Stāmerienas pamatskola
Stāmerienas pagasts, Vecstāmeriena, LV-4406
Projekta kopējās izmaksas 3 142.54 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 1 792.54 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 1 792.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.