• Sākums >
  • Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras rekonstrukcija Skaņākalna dabas parkā un tam pieguļošajā Natura 2000 teritorijā

Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras rekonstrukcija Skaņākalna dabas parkā un tam pieguļošajā Natura 2000 teritorijā

Reģ Nr. 1-08/267/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Veikt Skaņākalna dabas parka un tam pieguļošās Natura 2000 teritorijas ceļa virskārtas atjaunošanu. Ilgtermiņa: Nodrošināt nemainīgu antropogēnās slodzes un vides piesārņojuma iespējamo ietekmi uz īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām, atjaunojot daļu no Skaņākalna dabas parka un tam pieguļošās Natura 2000 teritorijas infrastruktūras.

Projekta uzdevumi

A1 - Veikt Skaņākalna dabas parka un tam pieguļošās Natura 2000 teritorijas ceļa virskārtas rekonstrukciju, lai nodrošinātu objekta saglabāšanos – 1180 m gara ceļa posma un stāvlaukumu rekonstrukcija (kopā 4917,1 m2); A2 - Īstenot izglītojošas lekcijas vietējiem iedzīvotājiem par smilšakmeņu atsegumiem, nodrošinot interesentus ar izglītojošu informāciju – 2 lekcijas; A3 - Izveidot novada informatīvajā izdevumā un tīmekļa vietnē publikācijas, kas vēsta par projektu, veicinot iedzīvotāju interesi par Skaņākalna dabas parkā pieejamajiem smilšakmeņu atsegumiem un vēlešanos iegūt papildus jaunas zināšanas par tiem – 6 publikācijas.

Projekta rezultāti

Projektā sasniegto rezultātu uzturēšana pēc projekta pabeigšanas un visu infrastruktūras kalpošanas laiku tiks nodrošināta no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Līdz šim Skaņākalna dabas parka apsaimniekošana finansēta no pašvaldības budžeta. Plānotā infrsatruktūras atjaunošana neveidos līdzšinējo apsaimniekošanas izmaksu kopuma palielināšanos, jo apsaimniekojamās platības apjoms nemainīsies. Parka apsaimniekošana ir pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas pārziņā. Tāpat pašvaldība nodrošinās, ka infrastruktūras izmantošanas mērķis paliks nemainīgs.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.10.2019
Īstenotājs Mazsalacas novada pašvaldība
Mazsalaca, Pērnavas iela 4, LV-4215
Projekta kopējās izmaksas 91 885.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 82 696.50 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.