Jaunie dabas pētnieki

Reģ Nr. 1-08/267/2015

Projekta mērķis

Veidot jauniešus par dabas draugiem un iepazīstināt ar apkārtējās vides saudzēšanas nepieciešamību, kā arī pilnveidot jauniešu zināšanas un prasmes, kuras saistītas ar vides izglītību, īstenojot radošās un informatīvās aktivitātes.

Projekta uzdevumi

1. Iepazīt Valmieras pilsētas apkārtnes ekosistēmu. 2. Padziļināt izpratni par dabas daudzveidību un tajā notiekošajiem procesiem, pilnveidot pētnieciskās darbības prasmes un veicināt katra izglītojamā ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā. 3. Radošajās nodarbībās mācīt izmantot otrreizējās izejvielas, sniedzot zināšanas par atkritumu šķirošanu kā dabas resursu saglabāšanas procesu. 4. Padziļināt izpratni par augu nozīmību, iemācīt stādīt un apkopt augus. Kopīgi sakopt un turpināt tālāk veidot skolas puķu dobes. 5. Sniegt zināšanas par atbildīgu uzvedību un rīcību ekstremālās situācijās dabā. 6. Veidot izpratni par dzīvesveida, patēriņa ietekmi uz vidi un mežu kā mācību un praktisko nodarbību avotu. 7. Iesaistīt skolēnus vides aizsardzības aktivitātēs, lai bērni un pusaudži atpūstos un interesanti pavadītu laiku, iegūtu jaunus domubiedrus un draugus. 8. No dabā savāktiem augiem izveidot herbārija kolekciju un ziedu kompozīciju izstādi.

Projekta rezultāti

1. Nometnes dalībnieki būs iepazinuši Valmieras pilsētas un tuvāko novadu apkārtnes ekosistēmu: pļavas, mežu, jūru, z/s un ezeru. Būs savākuši un iepazinuši apkārtnes ziedus, izveidojuši herbārija kolekciju. Tāpat nometnes dalībnieki būs iepazīstinājušies ar kolekcionāra - selekcionāra Mārtiņa Erminasa ziedu dārzu, u.c. dabas objektiem. Dalībnieki būs iepazinuši lauku vidi, dzīvniekus un dzīvās radības, apguvuši vienkāršākos darbus ierīkojot skolas jaunās puķu dobes, mācījušies vākt un pielietot dabas materiālus ikdienas dzīvē. 2. Nometnes laikā ir organizētas vairākās meistarklases, kurās bērni ir iepazīstināti ar augiem un ziediem, ir veidojuši savas herbārija kolekcijas, atklātnes un ziedu pušķīšus. 3. Bērni tiks iepazīstināti ar iespēju un nepieciešamību šķirot atkritumus. Kopīgi ar nometnes dalībniekiem tiks pārrunāti jautājumi, kas ir saistīti ar dabas piesārņošanu, ka arī apmeklēta Valmieras ZAAO filiāli un iepazīta tās darbība. Nometnes noslēguma pasākumā būs apskatāms bērnu veikums radošajās nodarbībās – zīmējumi, novērojumu apraksti, dekori un kartiņas no otrreizējām izejvielām. 4. Nometnes laikā būsim apkopuši un paplašinājuši skolas puķu dobju skaitu, kurā katrs nometnes dalībnieks iestādīs sev tīkamo puķi, stādu jeb krūmāju. 5. Nometnes laikā bērni ir iemācījušies dzīvībai un veselībai svarīgas prasmes ugunsdrošībā, elektrodrošībā, ielu un ceļu satiksmē, pareizas saskarsmes noteikumus satiekoties ar meža dzīvniekiem vai svešiem mājdzīvniekiem, nepazīstamiem augiem. Ir iemācījušies peldēt vai nostiprinājuši savu peldēt prasmi. 6. Nometnes dalībnieki ekskursiju un pārgājienu laikā ir iemācījušies vērtēt un baudīt Latvijas dabas skaistumu, kā arī izmantošanas iespējas uz cilvēka ikdienas patēriņu. Bērnu ieguvumi un pārdomas ir fiksēti dalībnieka kartēs. 7. Nometne ir izdzīvošana ārpus ierastās vides un ir ļoti svarīgi, lai šis nometnē pavadītais laiks būtu vienlīdz patīkams gan pedagogiem, gan nometnes dalībniekiem (bērniem). Nometnē, kā audzināšanas institūcijā ir iespēja izkopt un attīstīt katra dalībnieka sociālās prasmes, veltīt laiku – bērnu un pusaudžu daudzpusīgā intelekta attīstībai. Nometne dos iespēju pavadīt atraktīvu un piedzīvojumiem bagātas dienas, caur aktīvu darbošanos, komunikāciju, bērni un pusaudži iegūs jaunu pieredzi attiecībās ar vienaudžiem. Dalībnieki gūs jaunas idejas, ieteikumus un prasmes, kā arī jaunus domubiedrus.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 15.09.2015
Īstenotājs SVS atbalsta fonds
Valmiera, Rūpniecības 40-45, LV-4201
Projekta kopējās izmaksas 3 766.05 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 499.12 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 499.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.