EKO grams 2!

Reģ Nr. 1-08/266/2015

Projekta mērķis

Veidot jauniešus par vides draugiem, sekmējot vispusīgi attīstītas personības veidošanos, veicinot izpratni par vidi un dabu, tās problēmām un to iespējamajiem risinājumiem. Sekmēt jauniešos radošo un komunikatīvo prasmju attīstību. Veidot priekšstatu par aktīvās dzīves pozīcijas formēšanu.

Projekta uzdevumi

1. Padziļināt izpratni par dabas daudzveidību un tajā notiekošajiem procesiem, pilnveidot pētnieciskās darbības prasmes un veicināt katra izglītojamā ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā; 2. Padziļināt izpratni par atkritumu daudzuma samazināšanas iespējām; 3. Pievērst skolēnu uzmanību enerģijas ražošanas un izmantošanas saistībai ar vides problēmām, izmantojot alternatīvas enerģijas avotus; 4. Veidot izpratni par dzīvesveida un patēriņa ietekmi uz vidi; 5. Veicināt skolēnu prasmi rūpēties par savu veselību un uzņemties atbildību par to; 6. Veidot skolēnu izpratni par meža nozīmi dabā un cilvēku dzīvē; 7. Sekmēt indivīda līdzdalību ilgtspējīgas sabiedrības veidošanā, apzinoties tehnoloģiju, vides un sabiedrības mijiedarbību; 8. Iesaistīt skolēnus vides aizsardzības aktivitātēs, lai bērni un pusaudži atpūstos un interesanti pavadītu laiku, iegūtu jaunus domubiedrus un draugus; 9. Lai attīstītu un pilnveidotu bērnu un pusaudžu intelektu: ķermeņa kustību, vizuāli telpisko, muzikālo, saskarsmes, pašizpratnes, dabaszinātnisko un pamatzināšanas dzīvošanai dabā.

Projekta rezultāti

• Nometne dos iespēju pavadīt atraktīvas un piedzīvojumiem bagātas diennaktis nometnē ar aktīvu darbošanos un komunikāciju, iegūt jaunu pieredzi un informāciju, kas saistīta ar vienaudžiem un atbildīgu dzīvesveidu. • Nometnes norises laikā tiks apmeklēti ievērojamākie dabas objekti un ražotnes, osta un dabas parki, veicinot veselīga dzīvesveida popularizēšanu un vides jautājumu aktualizēšanu tieši jauniešu vidū. • Notiks dažāda veida radošās darbnīcas un taps kopīgi darbi (planšetes, skulptūras, u.c.). • Darbnīcas veicinās veselīga dzīvesveida popularizēšanu jauniešu vidū, aktualizējot nometnē risināmus jautājumus. • Tiks pilnveidota izpratne par dzīvo sistēmu daudzveidību, uzbūvi, dzīvības procesiem un likumsakarībām. • Nometnes norises laikā ir plānots organizēt tikšanās ar vides aizsardzības un vides fonda speciālistiem, lai uzzinātu speciālistu pieredzi inovatīvo risinājumu piesaistē, aktualizējot jautājumu par veselīgu dzīvesveidu un vides labklājības attīstību tieši jauniešu vidū. • Izglītojamajiem tiks paaugstinātas karjeras vadības prasmes, iepazīstinot jauniešus ar profesijas specialitātēm, kas caurvijas ar nometnes meistardarbnīcām un apmeklētajiem objektiem. • Organizēti pārgājieni uz Balto kāpu, Saulrieta taku un Katrīnas liepām, dabas parku „Piejūra”, Saules laukumu, paredzot, ka tajās iesaistīsies 40 jaunieši, kuri vēlāk izplatīs iegūto informāciju un dalīsies savā pieredzē ar citiem jauniešiem, vecākiem un skolotājiem. • Nometnes noslēgumā ir paredzēta nometnes izvērtējuma sesija „EKO grams 2!”, apkopotie rezultāti tiks ietverti nometnes avīzē un preses relīzēs. • Nometnes laikā ir paredzēts pilnveidot jauniešu pētnieciskās darbības prasmes, risinot vides problēmas, veicot pētījumus vai eksperimentus, analizējot un izvērtējot iegūto informāciju, ko var izmantot zinātniski pētniecisko darbu izstrādē. • Izveidota ceļojošā izstāde no fotogrāfijām un materiāliem, eksponātiem. Izstādi plānots eksponēt Latvijas reģionu skolās (Kurzeme, Latgale, Vidzeme, Rīgas reģions), un tas ir ieguldījums projekta rezultātu popularizēšanā. • Projekta noslēgumā tiks izveidota „EKO grams!” avīze, kura tiks izplatīta jauniešu vidū (apmēram 200 lasītājiem).

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 14.09.2015
Īstenotājs Valmieras 2.vidusskola
Valmiera, Lāčplēša iela 2,
Projekta kopējās izmaksas 8 556.38 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 500.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 500.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.