ārpus rāmja

Reģ Nr. 1-08/265/2015

Projekta mērķis

1. nodrošināt bērniem iespēju lietderīgi pavadīt laiku vienaudžu vidū; 2. attīstīt un ļaut izpausties bērnu radošajām prasmēm; 3. iedvesmot bērnus inovatīvām idejām, domāšanai „ārpus rāmja”; 4. iemācīt bērniem pamanīt un apzināties mūsu Latvijas dabas sugu daudzveidību un iemācīt saudzīgu attieksmi pret ikvienu dzīvu radībiņu, kas dzīvo mūsu dabā; 5. motivēt bērnus aktīvai darbībai vides aizsardzībā (šķirot atkritumus, rīkot talkas, sakopt savus pagalmus un apkārtējās teritorijas); 6. iedvesmot bērnus rīcībai uz saglabāšanu un attīstīšanu (aizsargbarjeru celšanā, putnu būru taisīšanā); 7. iemācīt izmantot dabas veltes (augi, medus, māli, pirts slotas, zivis); 8. atraut bērnus no Rīgas ielu negatīvās ietekmes; 9. atraut bērnus no dažāda veida atkarībām (datori, mobilie telefoni, ipad utt.).

Projekta uzdevumi

1. sarīkot tādu nometni, kurā bērni varēs izpaust savus talantus; 2. sarīkot tādu nometni, kurā bērni iegūs jaunu un praktisku informāciju par dabas aizsardzību; 3. sarīkot tādu nometni, kurā bērni iemācīsies izmantot dabas veltes; 4. sarīkot tādu nometni, kuras laikā bērni uzlabos savu veselību (nervu sistēmu, elpošanas sistēmu); 5. sarīkot tādu nometni, kuras laikā notiks daudz praktisku nodarbību (darbnīcas) dabas aizsardzības jomā; 6. nodrošināt bērnu atrašanos videi draudzīgā vidē ar augstu sugu daudzveidības klātbūtni; 7. nodrošināt nometni ar kompetentiem speciālistiem nodarbību vadīšanai; 8. nodrošināt bērniem iespēju pašiem aktīvi darboties.

Projekta rezultāti

Nometnes rezultātā bērni būs ļoti lietderīgi pavadījuši brīvo laiku ārpus pilsētas – iemācījušies apzināties mūsu Latvijas dabas sugu daudzveidību un iemācījušies saudzīgi izturēties pret ikvienu dzīvu radībiņu, kas dzīvo mūsu dabā. (Uzlabosies bērnu veselība un motivācija aizsargāt dabu) Pateicoties nometnei, bērni kļūs radošāki, jo visas projekta aktivitātes būs tādas, kur bērniem būs iespējas pašiem izpausties radošās aktivitātēs, lietojot materiālus, kas nākuši no dabas. (Katrs bērns izgatavos herbārijus, savāks ziedu tējas, sasies pirts slotu, pīs vainagus, veidos aizsargbarjeras, izgatavos savu makšķeri – būs pieejamas fotogrāfijas) Bērni varēs izpausties, neskatoties uz viņu fiziskās sagatavotības vai izglītības līmeņu atšķirībām. Būtiski ņemt vērā, ka bērniem vasaras laikā Rīgā ir mazāk iespēju, kā lietderīgi pavadīt brīvo laiku. (Bērni uzlabos savas zināšanas par apkārtējo vidi un procesiem tajā, kā arī uzlabos savu fiziskās sagatavotības līmeni – tiks veikti sportiskie testi pirms un pēc nometnes) Nometnes laikā bērni tiks izglītoti viņu attīstībai noderīgā, drošā un veselībai labvēlīgā veidā. Līdz ar to ieguvēja no šīs nometnes būs visa sabiedrība. (Bērnu vecāki arī būs ieguvēji, no bērnu lietderīgi pavadītā laika nometnē, zināšanu līmeņa paaugstināšanas un droša, un atbildīga dzīvesveida piekopšanā) Katras dienas beigās tiks veikta anketēšana, lai sekotu līdzi nometnes dalībnieku apmierinātības līmenim, un nepieciešamības gadījumā veiktu korekcijas programmā.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 09.09.2015
Īstenotājs Sporta klubs "Dinamo LAT"
Rīga, Kr. Valdemāra iela 153/1-3, LV-1013
Projekta kopējās izmaksas 5 676.38 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 600.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 500.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.