• Sākums >
  • „Ūdensēzelīša” ceļojums

„Ūdensēzelīša” ceļojums

Reģ Nr. 1-08/265/2014

Projekta mērķis

Veicināt nometnes dalībnieku apziņas paaugstināšanu, jaunu perspektīvu, vērtību, zināšanu un prasmju iegūšanu, atbalstot ekoloģiski ilgtspējīgas ūdens vides saglabāšanu Virgas upes ekosistēmā.

Projekta uzdevumi

1) iepazīties ar Virgas upes ekosistēmu veidojošiem elementiem (augi, dzīvnieki, gultne); 2) veikt noteikta upes posma vides kvalitātes problēmu apzināšanu un izpēti; 3) Virgas upes saprobitātes (upes tīrības pakāpes) noteikšanu, veicot ūdens analīzes, ūdens dzīvnieku un augu sugu noteikšanu; 4) apkopot un sagatavot materiālus; 5) paplašināt skolēnu redzesloku, apmeklējot dažādus ūdens kvalitātes uzraugošus uzņēmumus Priekulē un Liepājā; 6) informēt vietējo sabiedrību par nometnē veiktajām aktivitātēm un pievērst uzmanību upes ekosistēmas ilgtspējīgai attīstībai; 7) izspēlēt dažādas situācijas, lai skolēni atklātu sevī jaunas īpašības un spējas.

Projekta rezultāti

1) Izveidots Virgas upes posma ekosistēmas izvērtējums; 2) Ir noteiktas ūdensdzīvnieku un augu sugas, veiktas ūdens analīzes, sagatavoti protokoli un iegūtie dati apkopoti; 3) Sagatavoti prezentācijas materiāli par augu un dzīvnieku sugu daudzveidību; 4) Ir izveidoti mācību materiāli; 5) Katram dalībniekam izveidota nometnes dienasgrāmata.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 21.06.2014
Īstenotājs Priekules vidusskola
Priekule, Priekules novads, Aizputes iela 1, LV-3434
Projekta kopējās izmaksas 2 999.52 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 249.52 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 249.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.